Ministerieel Besluit van 09 februari 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten. - Uittreksel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018011450
pub.
27/03/2018
prom.
09/02/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011450

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


9 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten. - Uittreksel


Bij ministerieel besluit van 9 februari 2018, in artikel 1, § 1, 3°, van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten, worden de woorden "Luc NAVET" geschrapt.

In dezelfde paragraaf wordt 4° geschrapt.

In paragraaf 2 van hetzelfde artikel, worden de woorden : "Andromaque ZENS (Ecolo)" vervangen door de woorden "Dominique RODENBACH (Ecolo)".

In artikel 2, § 1, 2° van hetzelfde besluit, worden de woorden "France DE KINDER" geschrapt.

In paragraaf 2 van hetzelfde artikel, worden de woorden "Dominique RODENBACH (Ecolo)" geschrapt.

En dit, vanaf 9 februari 2018.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^