Ministerieel Besluit van 09 februari 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten. - Uittreksel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018011451
pub.
27/03/2018
prom.
09/02/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011451

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


9 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten. - Uittreksel


Bij ministerieel besluit van 9 februari 2018, in artikel 1, § 1, 2° van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten, worden de woorden "Pauline DUTHOIT" vervangen door de woorden "Philippe GROMBEER".

In artikel 2, § 1, 2°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "Philippe GROMBEER" geschrapt.

Dit, vanaf 9 februari 2018.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^