Ministerieel Besluit van 09 januari 1998
gepubliceerd op 07 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 september 1997 houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1997002001
pub.
07/03/1998
prom.
09/01/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 1998. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen sluiten houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op het ministerieel besluit van 1 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen sluiten houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op het advies van de Directieraad;

Gelet op het protocol van 15 juli 1997 van het Sectorcomité I « Algemeen bestuur »;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is het personeelsreglement van de Regie der Gebouwen zonder verwijl in overeenstemming te brengen met de bemerkingen van het protocol nr. 72/7 betreffende de onderhandelingen binnen het Comité Sector 1 - Algemeen Bestuur, aangaande de toegang tot de bevorderingsbetrekkingen vanaf rang 13 voor de personeelsleden van niveau 1 die tot dat niveau behoren via het slagen voor het examen voor overgang naar het hoger niveau, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage bij het ministerieel besluit van 1 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen sluiten houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen worden, voor de toegang tot de graad van Adviseur-generaal (R15), de rubrieken I.1 en I.4 vervangen door de bepalingen in bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1997.

Brussel, 9 januari 1998.

A. FLAHAUT Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Annexe Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 9 januari 1998.

De Minister van Ambtenarenzaken, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^