Ministerieel Besluit van 09 januari 2018
gepubliceerd op 25 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018030185
pub.
25/01/2018
prom.
09/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030185

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


9 JANUARI 2018. - Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties


De Minister van Energie, Gelet op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, bindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 10 maart 1981 en 2 september 1981, artikel 275, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005022636 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005022563 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en geiten sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015035940 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landb type ministerieel besluit prom. 15/06/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015035908 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landb type ministerieel besluit prom. 15/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de Voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015024156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015011528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 18 juli 1997 voor de oprichting van de Raad voor Nijverheidscompensaties type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015014286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Pensioendienst voor de overdeidsssector van de vertrouwenspersoon integriteit sluiten tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015011528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 18 juli 1997 voor de oprichting van de Raad voor Nijverheidscompensaties type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015014286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Pensioendienst voor de overdeidsssector van de vertrouwenspersoon integriteit sluiten tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 februari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2016 pub. 29/02/2016 numac 2016011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties. - E2 U/AGR/ORGA/2016 sluiten tot erkenning van organismen voor de controle van elektrische installaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 augustus 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/08/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017013155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur bedoeld in artikel 216, § 1, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverze type ministerieel besluit prom. 31/08/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206178 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 31/08/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206179 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 en 08 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 31/08/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017031077 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten0 tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 augustus 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/08/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036445 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften voor fruitgewassen, de specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en de nadere voorschriften voor officiële inspecties type ministerieel besluit prom. 25/08/2016 pub. 31/08/2016 numac 2016022340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 augustus 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/08/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036445 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften voor fruitgewassen, de specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en de nadere voorschriften voor officiële inspecties type ministerieel besluit prom. 25/08/2016 pub. 31/08/2016 numac 2016022340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/08/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017013155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur bedoeld in artikel 216, § 1, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverze type ministerieel besluit prom. 31/08/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206178 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 31/08/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206179 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 en 08 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 31/08/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017031077 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten1 tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017201867 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven sluiten tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011166 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 21/03/2017 numac 2017011239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017040061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 21/03/2017 numac 2017011237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017011375 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2017 betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 21/03/2017 numac 2017011236 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011566 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 maart 2008 betreffende de opleidingen tot energiedeskundige type A en type B, wat betreft het instellen van een verplichting tot het volgen van een permanente vorming voor energie sluiten tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017040170 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven van investeringssubsidies voor erkende toeristische logiezen voor de oproepen in de jaren 2017 en 2018 type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011549 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de erkenningstekens voor een erkend toeristisch logies type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017011350 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2016 tot samenstelling van een wervingsreserve en tot bepaling van de bijzondere voorwaarden voor de werving van Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen voor de Brusselse Ho type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017040294 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de classificatienormen voor comfort in een erkend toeristisch logies type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017040304 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en voor de leden van het personeel van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017203996 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017040170 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven van investeringssubsidies voor erkende toeristische logiezen voor de oproepen in de jaren 2017 en 2018 type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011549 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de erkenningstekens voor een erkend toeristisch logies type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017011350 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2016 tot samenstelling van een wervingsreserve en tot bepaling van de bijzondere voorwaarden voor de werving van Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen voor de Brusselse Ho type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017040294 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de classificatienormen voor comfort in een erkend toeristisch logies type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017040304 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en voor de leden van het personeel van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017203996 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017011978 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 23/03/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017011979 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-cultu type ministerieel besluit prom. 23/03/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017011976 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 23/03/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017030303 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd v sluiten tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 augustus 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/08/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017013155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur bedoeld in artikel 216, § 1, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverze type ministerieel besluit prom. 31/08/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206178 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 31/08/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206179 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 en 08 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 31/08/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017031077 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 september 2017 tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 september 2017 tot erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties;

Gelet op de adviezen van de Commissie van Advies en Toezicht gegeven op 16 juni 2017 en 22 september 2017;

Overwegende dat de erkende organismen aan de voorwaarden voldoen om erkend te blijven; dat bijgevolg de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een gunstig advies geeft aan de hernieuwingaanvraag, Besluit :

Artikel 1.De in de hiernavolgende tabel opgenomen organismen worden voor de aangeduide activiteitsdomeinen erkend tot de in de tabel vermelde data, overeenkomstig de algemene erkenningsprocedure bedoeld in punt 04 en de bijzondere erkenningsprocedure van artikel 275 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

Organisme Ondernemingsnummer Organisme Numéro d'entreprise

Activiteitsdomeinen - Domaines d'activité

Huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning Installations domestiques à basse et très basse tension

Niet-huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning Installations non domestiques à basse et très basse tension

Installaties in zones met ontploffings-gevaar Installations dans les zones avec risques d'explosion

Hoogspannings-installaties, uitgezonderd hoogspannings-luchtlijnen Installations à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes à haute tension

Hoogspannings-luchtlijnen, uitgezonderd de controle door thermografie bedoeld in artikel 272bis van het AREI Lignes aériennes à haute tension à l'exclusion du contrôle par thermographie visé à l'article 272bis du RGIE

Controle door thermografie bedoeld in artikel 272bis van het AREI Contrôle par thermographie visé à l'article 272bis du RGIE

ACA 0811.407.869

31-12-2022

31-12-2022

-

-

-

-

ACEG 0839.866.481

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

-

-

ACMV 0861.150.162

31-12-2022

-

-

-

-

-

AGRETIS 0836.937.576

7-3-2022

-

-

-

-

-

APAVE BELGIUM 0871.547.374

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

-

-

APRAGAZ 0407.199.070

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

-

-

A"S"C 0826.131.776

31-12-2022

31-12-2022

-

31-12-2022

-

-

ATECON 0408.677.925

14-6-2018

14-6-2018

-

-

-

-

ATENAS BELGIUM 0560.807.577

-

5-9-2022

5-9-2022

5-9-2022

-

-

A.T.K. 0406.583.319

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

-

-

BELGATEQ 0844.752.016

23-8-2021

-

-

-

-

-

BELOR 0459.361.613

31-12-2022

31-12-2022

-

-

-

-

BTI 0459.361.613

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

-

-

B.T.V. 0406.486.616

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

-

-

BUREAU VERITAS 0407.573.313

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

-

-

CERTIGREEN 0650.647.987

30-8-2020

-

-

-

-

-

CERTINERGIE 0536.501.654

24-8-2021

16-3-2020

-

-

-

-

ELECTRO-TEST 0434.433.603

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

-

-

INSPECT BELGIUM 0647.601.296

23-2-2020

-

-

-

-

-

KEA 0821.773.706

31-12-2022

-

-

-

-

-

KEURTEAM 0831.542.002

31-12-2022

-

-

-

-

-

KEURTECH 0809.589.912

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

-

-

O.C.B. 0404.312.034

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

-

-

PROCONTROL 0507.735.513

17-12-2018

17-12-2018

-

-

-

-

SGS Statutory Services Belgium 0407.573.610

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

-

-

SNCB-NMBS 0203.430.576

-

31-12-2022

-

31-12-2022

-

-

SOCOTEC BELGIUM asbl 0406.671.312

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

-

SOFISTES 0543.365.690

17-12-2018

-

-

-

-

-

VAN HEMELEN J. 0422.507.353

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

-

-

VINCOTTE 0402.726.875

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

VINCOTTE CERTICO 0821.076.888

31-12-2022

-

-

-

-

-


Art. 2.Een hernieuwing van de erkenning dient te worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het punt 06 van artikel 275 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

Art. 3.De erkenning van NMBS - Directie Stations - Afdeling Wettelijke Keuringen - Sectie Elektriciteit, met ondernemingsnummer 0203.430.576 heeft uitsluitend betrekking op elektrische installaties die eigendom zijn van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Infrabel en HR-Rail, evenals de filialen waarvan zij voor meer dan 75 procent aandeelhouder zijn.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Brussel, 9 januari 2018.

M. C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^