Ministerieel Besluit van 09 juni 2006
gepubliceerd op 28 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011287
pub.
28/06/2006
prom.
09/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JUNI 2006. - Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende instelling van een bijzondere commissie genaamd "Indexcommissie" en houdende afschaffing van de "Commissie der indexcijfers van de kleinhandelsprijzen en van de levensduurte", laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 1997;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie sluiten, houdende het ontslag en de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag als effectief lid van de Indexcommissie wordt, op zijn verzoek, verleend aan de heer Carlino, P., nationaal secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België.

De heer Becker, M., nationaal secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België, wordt benoemd tot effectief lid van de Indexcommissie, ter vervanging van de heer Carlino, P., waarvan hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 9 juni 2006.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^