Ministerieel Besluit van 09 maart 2017
gepubliceerd op 06 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201867
pub.
06/04/2017
prom.
09/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201867

WAALSE OVERHEIDSDIENST


9 MAART 2017. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven


De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Gelet op de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen, artikel 9bis, § 1, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling sluiten betreffende de dienstencheques;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016206239 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling sluiten betreffende de dienstencheques en van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds "dienstencheques";

Gelet op de kandidaturen voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties;

Gelet op de kandidaturen voorgedragen door FOREm;

Gelet op de kandidaturen voorgedragen door de Waalse Overheidsdienst, Besluit :

Artikel 1.De gewestelijke adviescommissie voor de erkenning van dienstenchequebedrijven, bedoeld in artikel 2ter van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling sluiten betreffende de dienstencheques bestaat uit volgende gewone en plaatsvervangende leden : 1° vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties; - de heer Giani Infanti, rue de Namur 47, 5000 Beez, gewoon lid; - de heer Michel Mathy, Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel, plaatsvervangend lid; - de heer Eric Neuprez, Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel, gewoon lid; - Mevr. Laure Homerin, Alexianenstraat 18, 1000 Brussel, plaatsvervangend lid; - de heer Yannick Mercier, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, gewoon lid; - de heer Christian Peters, rue Gustave Defnet 3, bus 3, 5000 Namen, plaatsvervangend lid; - Mevr. Sandra Antenucci, rue Prunieau 5, 6000 Charleroi, gewoon lid; - Mevr. Géraldine Frechauth, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, plaatsvervangend lid; 2° vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties : - Mevr.Florence Gilbert de Cauwer, Havenlaan 86c/bus 302, 1000 Brussel, gewoon lid; - de heer Herwig Muyldermans, Havenlaan 86c/bus 302, 1000 Brussel, plaatsvervangend lid; - de heer Arnaud Le Grelle, Havenlaan 86c/bus 302, 1000 Brussel, gewoon lid; - Mevr. Delphine Bibauw, Havenlaan, 86c/bus 302, 1000 Brussel, plaatsvervangend lid; - Mevr. Nathalie Garcia, rue Adolphe Doneux 4, 5310 Bolinne, gewoon lid; - de heer Eric Galand, Havenlaan 86c/bte 302, 1000 Brussel, plaatsvervangend lid; - Mevr. Anne-Sophie Chronis, rue du Téris 45, 4100 Seraing, gewoon lid; - Mevr. Bénédicte Sohet, place de l'Université 16, 1348 Louvain-la-Neuve, plaatsvervangend lid; 3° vertegenwoodigers van FOREm : - Mevr.Céline Marchal, boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi, gewoon lid; - Mevr. Candice Mondo, boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi, plaatsvervangend lid; 4° vertegenwoodigers van de Administratie : - de heer Youri Crahay, place de la Wallonie 1, 5100 Jambes, gewoon lid; - de heer Stéphane Lambotte, place de la Wallonie 1, 5100 Jambes, plaatsvervangend lid.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 21 februari 2017.

Namen, 9 maart 2017.

E. TILLIEUX


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^