Ministerieel Besluit van 09 mei 2006
gepubliceerd op 06 juni 2006

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2006007147
pub.
06/06/2006
prom.
09/05/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 MEI 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997007120 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 14/05/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997007097 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende samenstelling van de Stagecommissie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1973, 22 december 1977, 11 juli 1978 en 2 augustus 2002;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997007120 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 14/05/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997007097 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende samenstelling van de Stagecommissie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001007083 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997, houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten, Besluit :

Artikel 1.In het opschrift van het ministerieel besluit van 14 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997007120 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 14/05/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997007097 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende samenstelling van de Stagecommissie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001007083 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997, houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten, worden de woorden « ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap » vervangen door de woorden « van het Ministerie van Landsverdediging ».

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : De heren W. Smet en L. Oplieger, zijn respectievelijk aangewezen als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het Basisoverlegcomité.

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : a) De heer W.Vermeeren, adviseur-generaal; b) De heer L.Oplieger, adviseur-generaal; c) De heer R.Tielens, adviseur; d) Mevr.M.-T. Lenaers, adviseur; e) Mevr.M.-J. Morimont, adviseur; f) Mevr.M. Ancion, attaché, zijn aangewezen als gewone leden van de afvaardiging van de overheid bij dit Basisoverlegcomité.

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : a) De heer B.Fitvoye, adviseur-generaal; b) De heer J.Lefebure, adviseur; c) De heer A.Demazy, adviseur; d) De heer Ginis, attaché;e) Mevr.L. Reynbeek, attaché; f) Mevr.D. Laurent, attaché, zijn aangewezen als respectievelijke plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid bij dit Basisoverlegcomité.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 15 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001007083 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997, houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997007120 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 14/05/1997 pub. 07/06/1997 numac 1997007097 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende samenstelling van de Stagecommissie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten, houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2006.

Gegeven te Brussel, op 9 mei 2006.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^