Ministerieel Besluit van 09 mei 2020
gepubliceerd op 18 mei 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vervanging van leden van het beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020020903
pub.
18/05/2020
prom.
09/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020903

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


9 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot vervanging van leden van het beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1389bis/8, ingevoegd bij de wet van 29 mei 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 bron ministerie van justitie Wet houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, en gewijzigd bij de wet van 14 januari 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010010003 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling en tot vaststel sluiten houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 29 mei 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 bron ministerie van justitie Wet houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek sluiten houdende oprichting van een centraal bestand van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018012035 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en hun plaatsvervangers sluiten tot benoeming van de leden van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en hun plaatsvervangers;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 januari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019010672 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vervanging van een lid en tot benoeming van leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest sluiten tot vervanging van een lid en tot benoeming van leden van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor de mandaten van schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol en een plaatsvervanger-schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2020;

Gelet op de antwoorden van de verscheidene stakeholders en de kandidaturen die zijn ontvangen;

Gelet op de deskundigheid en de ervaring van de hierna vermelde personen op het gebied van de materies die verband houden met het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, alsook hun professionele vaardigheden, vereist om de taak van lid van het Beheers- en toezichtcomité, of plaatsvervanger van deze, uit te oefenen, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, als : - Notaris, die wordt aangewezen door de Nationale Kamer van notarissen: dhr. Philip Van den Abbeele in vervanging van dhr. Marc Wilmus; - Schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol: mevr. Monique den Dulk in vervanging van dhr. Elie Van Acker; - Plaatsvervangend schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol: dhr.

Jo Van Campenhout in vervanging van dhr. Jeroen Léaerts.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 9 mei 2020.

K. GEENS


begin


Publicatie : 2020-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^