Ministerieel Besluit van 09 november 2016
gepubliceerd op 16 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanduiding van de voorzitter van de raad van bestuur van het koninklijk hoger instituut voor Defensie

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2016007475
pub.
16/12/2016
prom.
09/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016007475

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


9 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van de voorzitter van de raad van bestuur van het koninklijk hoger instituut voor Defensie


De Minister van Defensie, Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie sluiten betreffende de organisatie van het koninklijk hoger instituut voor Defensie, artikel 2, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 januari 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014007034 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut v sluiten tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het koninklijk hoger instituut voor Defensie, het artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014007182 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanduiding van de voorzitters, de vice-voorzitters en van bepaalde leden van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie sluiten houdende aanduiding van de voorzitters, de vice-voorzitters en bepaalde leden van de raad van bestuur en van de leden van het wetenschappelijk comité van het koninklijk hoger instituut voor Defensie, artikel 1, eerste lid;

Overwegende de brief van 25 augustus 2016 waarin mijnheer August van Daele zijn ontslag als voorzitter van de raad van bestuur van het koninklijk hoger instituut voor Defensie aanbiedt, Besluit :

Artikel 1.Mijnheer August Van Daele wordt op datum van 1 oktober 2016 ontslagen uit zijn functie van voorzitter van de raad van bestuur van het koninklijk hoger instituut voor Defensie.

Art. 2.Mijnheer Albert Husniaux wordt aangeduid op datum van 1 november 2016 als voorzitter van de raad van bestuur van het koninklijk hoger instituut voor Defensie.

Brussel, 9 november 2016.

Steven VANDEPUT


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^