Ministerieel Besluit van 09 oktober 2007
gepubliceerd op 24 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2007 houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2007002180
pub.
24/10/2007
prom.
09/10/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2007 pub. 18/04/2007 numac 2007002052 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie sluiten houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie


De Staatssecretaris voor Sociale Economie, Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie;

Gelet het ministerieel besluit van 10 oktober 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/10/2004 pub. 30/11/2004 numac 2004022868 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de initiatieven voor sociale economie met het oog op de toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale sluiten tot vaststelling van de lijst van de initiatieven voor sociale economie met het oog op de toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2007 pub. 18/04/2007 numac 2007002052 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie sluiten houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, Besluit : Enig artikel. In het ministerieel besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2007 pub. 18/04/2007 numac 2007002052 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie sluiten houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, wordt een artikel 13bis ingevoegd, luidende : «

Art. 13bis.Aan de voorzitter van het Directiecomité wordt de delegatie van bevoegdheid verleend om initiatieven inzake inschakelingeconomie georganiseerd door O.C.M.W., zoals bedoeld in artikel 2, 4°, van het ministerieel besluit van 10 oktober 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/10/2004 pub. 30/11/2004 numac 2004022868 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de initiatieven voor sociale economie met het oog op de toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale sluiten tot vaststelling van de lijst van de initiatieven voor sociale economie met het oog op de toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie, en pilootprojecten en innoverende experimenten inzake sociale economie zoals bedoeld in artikel 2, 5°, van bovenvernoemd besluit van 10 oktober 2004, te erkennen. » Brussel, 9 oktober 2007.

Mevr. E. VAN WEERT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^