Ministerieel Besluit van 09 oktober 2012
gepubliceerd op 05 december 2012

Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdo

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029527
pub.
05/12/2012
prom.
09/10/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties


De Minister van Jeugd, Gelet op het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 houdende uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009 tot bepaling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties, gewijzigd bij de besluiten van 27 april 2010, 5 oktober 2010 en 1 december 2010, 27 mei 2011, 30 augustus 2011, 20 december 2011, 27 juni 2010 en 13 juli 2012;

Gelet op de aanvragen om wijziging van het mandaat binnen een erkende federatie van jeugdorganisatie;

Overwegende dat de kandidaten aan de benoemingsvoorwaarden beantwoorden, zoals ingeschreven in artikel 38, §§ 1 tot 6 van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een einde gemaakt aan het mandaat van : 1° Als vertegenwoordiger van de erkende federaties van jeugdorganisaties of als lid gekozen uit die federaties naar rata van het aantal erkende jeugdorganisaties waarbij ze respectievelijk aangesloten zijn : Voor de « Confédération des Organisations de Jeunesses Réformatrices » (Jeunes et Libres)

WERKEND LID

PLAATSVERVANGEND LID

Mevr.Magali HENKEN Guldenvlieslaan, 84-86 1060 Brussel


De heer Denis LAHAYE Guldenvlieslaan 84-86 1060 Brussel


Art. 2.Benoemd worden tot lid van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties en belast worden met het voleindigen van de mandaten van het lid dat ze vervangen : 1° Als vertegenwoordiger van de erkende federaties van jeugdorganisaties of als lid gekozen uit die federaties naar rata van het aantal erkende jeugdorganisaties waarbij ze respectievelijk aangesloten zijn : Voor de « Confédération des Organisations de Jeunesses Réformatrices » (Jeunes et Libres)

WERKEND LID

PLAATSVERVANGEND LID

Mevr.Gwenaëlle WILLOT Guldenvlieslaan, 84-86 1060 Brussel


Mevr. Julie TOLLENEER Guldenvlieslaan 84-86 1060 Brussel


Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 9 oktober 2012.

Brussel, 9 oktober 2012.

Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^