Ministerieel Besluit van 09 oktober 2015
gepubliceerd op 02 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200280
pub.
02/02/2016
prom.
09/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200280

WAALSE OVERHEIDSDIENST


9 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 16 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/07/2015 pub. 07/08/2015 numac 2015027119 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 oktober 2015;

Overwegende dat vastleggingkredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.08 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 12.13, 31.10, 33.06 en 74.04 van programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 31.02, 31.05, 33.09, 33.23 en 43.02, dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 33.11, 33.13, 33.18 en 41.07 en dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.01 van programma 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 12.03 en 51.04 en vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 31.02, 31.03 en 63.02 van programma 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 10.123 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 11.226 duizend EUR overgedragen tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e aanpassingen herverdelings- of overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 15 12.01.02

345

355

- 96

- 95

249

260

OA 15 12.05.02

2.020

304

- 41

-

1.979

304

OA 15 12.08.02

77

55

+ 16

-

93

55

OA 15 12.09.02

99

87

- 63

- 28

36

59

OA 15 12.12.02

623

623

- 175

- 175

448

448

OA 15 12.13.02

1.654

1.654

+ 341

+ 670

1.995

2.324

OA 15 31.10.02

1.736

1.640

+ 255

+ 345

1.991

1.985

OA 15 33.06.02

0

197

-

+ 50

0

247

OA 15 35.01.02

50

83

- 46

- 4

4

79

OA 15 35.05.02

159

159

- 25

- 25

134

134

OA 15 40.01.02

0

159

-

- 50

0

109

OA 15 72.02.02

173

173

- 11

- 11

162

162

OA 15 74.04.02

395

395

+ 450

+ 30

845

425

OA15 12.02.03

1.393

1.353

- 180

- 132

1.213

1.221

OA15 12.07.03

439

439

-

- 28

439

411

OA15 12.12.03

513

643

-

- 28

513

615

OA15 31.02.03

1.000

1.096

+ 172

+ 430

1.172

1.526

OA15 31.03.03

68

68

- 56

-

12

68

OA15 31.05.03

2.574

2.556

+ 87

+ 79

2.661

2.635

OA15 33.01.03

579

353

- 185

-

394

353

OA15 33.05.03

950

1.265

-

- 315

950

950

OA15 33.06.03

1.091

1.091

-

- 133

1.091

958

OA 15 39.09.06.

700

700

+ 75

+ 154

775

854

OA 15 39.09.06.

381

381

-21

+ 310

360

691

OA 15 39.09.06.

335

310

-

+ 39

335

349

OA 15 33.18.03.

488

491

-

+ 323

488

814

OA 15 33.23.03.

7.641

6.500

+ 1.237

+ 3.714

8.878

10.214

OA 15 41.03.03.

830

530

- 85

- 3

745

527

OA 15 41.07.03.

3.568

3.776

-

+ 899

3.568

4.675

OA 15 43.01.03.

275

275

+ 185

- 5

460

270

OA 15 43.02.03.

44

44

+ 9

+ 8

53

52

OA 15 45.01.03.

120

120

- 12

-

108

120

OA 15 45.02.03.

185

185

- 18

-

167

185

OA 15 51.01.03.

110

103

- 71

-

39

103

OA 15 61.01.03.

9

23

-

- 16

9

7

OA 15 61.02.03

1.060

1.060

- 205

-

855

1.060

OA 15 12.03.04

797

671

+ 175

+ 175

972

846

OA 15 31.01.04

1.850

3.500

- 1.350

-

500

3.500

OA 15 31.02.04

0

2.200

+ 2.071

-

2.071

2.200

OA 15 31.03.04

0

850

+ 1.000

-

1.000

850

OA 15 31.04.04

13.000

13.839

- 3.000

-

10.000

13.839

OA 15 31.06.04

100

100

- 100

-

0

100

OA 15 31.07.04

14.300

17.315

-

- 6.000

14.300

11.315

OA 15 31.09.04

8.050

8.050

-

- 2.100

8.050

5.950

OA 15 33.11.04

45

0

- 45

-

0

0

OA 15 34.01.04

2.200

2.400

- 400

-

1.800

2.400

OA 15 34.02.04

42

42

- 15

- 15

27

27

OA 15 41.04.04

300

190

- 160

-

140

190

OA 15 43.04.04

125

125

- 45

- 45

80

80

OA 15 45.01.04

1.500

1.500

- 1.497

- 1.497

3

3

OA 15 51.04.04

5.600

5.600

+ 4.000

+ 4.000

9.600

9.600

OA 15 63.02.04

1.000

500

+ 50

-

1.050

500

OA 15 63.03.04

2.733

500

- 2.000

- 300

733

200

OA 15 74.01.04

384

384

- 211

- 211

173

173

OA 15 74.02.04

14

14

- 10

- 10

4

4


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 oktober 2015.

R. COLLIN C. LACROIX


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^