Ministerieel Besluit van 09 oktober 2015
gepubliceerd op 02 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200355
pub.
02/02/2016
prom.
09/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200355

WAALSE OVERHEIDSDIENST


9 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het decreet van 11 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 25;

Gelet op het decreet van 16 juli 2015 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 oktober 2015;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 12.03, 12.10 en 41.01 en vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 14.03 en 73.03 van programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 14.06, dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 73.01 en 74.01 en dat vastleggings en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 14.05 van programma 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.933 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 5.070 duizend EUR overgedragen tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 14 12.03.11

550

555

-

+ 190

550

745

OA 14 12.05.11

66

116

-

- 50

66

66

OA 14 12.10.11

161

162

-

+ 7

161

169

OA 14 14.03.11

8.000

7.670

+ 900

+ 1.471

8.900

9.141

OA 14 41.01.11

300

374

-

+ 200

300

574

OA 14 51.14.11

3.000

3.500

- 400

- 300

2.600

3.200

OA 14 73.01.11

3.074

3.461

- 500

- 500

2.574

2.961

OA 14 73.03.11

7.000

11.900

+ 980

+ 2.500

7.980

14.400

OA 14 73.04.11

50

836

- 43

- 20

7

816

OA 14 73.09.11

2.430

1.300

-

- 200

2.430

1.100

OA 14 73.21.11

6.900

7.100

-

- 2.000

6.900

5.100

OA 14 14.04.12

2.845

3.700

- 90

- 1.000

2.755

2.700

OA 14 14.05.12

4.000

3.800

+ 16

+ 200

4.016

4.000

OA 14 14.06.12

100

100

+ 37

-

137

100

OA 14 73.01.12

3.210

4.635

-

+ 500

3.210

5.135

OA 14 73.19.12

2.240

4.000

- 900

- 1.000

1.340

3.000

OA 14 39.09.06

20

50

-

+ 2

20

52


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 oktober 2015.

M. PREVOT C. LACROIX


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^