Ministerieel Besluit van 09 oktober 2017
gepubliceerd op 06 december 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 15, 19, 21 en 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017206183
pub.
06/12/2017
prom.
09/10/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206183

WAALSE OVERHEIDSDIENST


9 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 15, 19, 21 en 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017


De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op de artikelen 17, 39, 77, 79 en 93;

Gelet op het decreet van 12 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017070163 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 september 2017;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.17 van programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om het tekort aan kredieten op deze basisallocatie op te vullen;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.08 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 01.04 en 51.04, programma 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 33.01, 41.07 en 41.33 en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 33.07 en 41.01 van programma 11 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 31.06, 31.07, 31.12, 31.15 en 43.03 van programma 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.10 van programma 19 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om het tekort aan kredieten op deze basisallocatie op te vullen;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 12.22 en 31.21 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.16, programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.02 van programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om het tekort aan kredieten op deze basisallocatie op te vullen, Besluiten:

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 3.187 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 4.554 duizend EUR overgedragen tussen de programma's 02, 06, 11, 15, 19, 21 en 25 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02, 06, 11, 15, 19, 21 en 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na de eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 18 51.17.02

1.000

1.000

-

+ 1.006

1.000

2.006

OA 18 01.04.06

4.100

2.075

-

+ 1.000

4.100

3.075

OA 18 31.08.06

13.340

13.285

- 2.700

- 2.700

10.640

10.585

OA 18 31.10.06

100

100

-

- 39

100

61

OA 18 51.04.06

77.715

58.480

-

+ 389

77.715

58.869

OA 18 51.08.06

3.000

3.000

+ 2.700

-

5.700

3.000

OA 18 51.18.06

0

78

-

- 24

0

54

OA 18 33.01.11

1.555

2.504

+ 185

- 401

1.740

2.103

OA 18 33.02.11

2.675

2.675

- 185

- 238

2.490

2.437

OA 18 33.05.11

200

200

-

- 31

200

169

OA 18 33.07.11

69

73

-

+ 7

69

80

OA 18 33.11.11

611

610

-

- 21

611

589

OA 18 33.12.11

225

225

-

- 25

225

200

OA 18 41.01.11

120

128

-

+ 108

120

236

OA 18 41.06.11

175

171

- 77

- 126

98

45

OA 18 41.07.11

0

47

+ 72

- 8

72

39

OA 18 41.33.11

28

75

+ 5

-

33

75

OA 18 31.06.15

250

250

-

+ 252

250

502

OA 18 31.07.15

250

250

-

+ 266

250

516

OA 18 31.12.15

205

205

-

+ 200

205

405

OA 18 31.15.15

150

150

-

+ 38

150

188

OA 18 31.16.15

700

700

-

- 283

700

417

OA 18 31.21.15

190

305

-

- 60

190

245

OA 18 33.01.15

32

32

-

- 32

32

0

OA 18 43.03.15

700

700

-

+ 62

700

762

OA 18 12.01.19

25

25

- 20

- 20

5

5

OA 18 33.10.19

6.395

5.853

+ 20

+ 180

6.415

6.033

OA 18 12.22.21

84

125

+ 18

+ 12

102

137

OA 18 12.31.21

490

241

- 18

- 15

472

226

OA 18 31.21.21

1.630

2.346

+ 187

+ 534

1.817

2.880

OA 18 33.11.21

384

470

-

- 30

384

440

OA 18 33.13.21

563

794

- 150

- 280

413

514

OA 18 33.21.21

50

50

- 2

- 2

48

48

OA 18 33.32.21

1.300

1.300

-

- 200

1.300

1.100

OA 18 41.16.21

155

155

-

+ 279

155

434

OA 18 43.01.21

129

129

- 30

-

99

129


(duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na de eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 18 74.05.21

5

5

- 5

- 5

0

0

OA 18 12.02.25

10

10

-

- 2

10

8

OA 18 33.02.25

0

0

-

+ 221

0

221

OA 18 43.02.25

28

18

-

- 3

28

15

OA 18 74.06.25

10

10

-

- 9

10

1


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 oktober 2017.

P.-Y. JEHOLET J.-L. CRUCKE


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^