Ministerieel Besluit van 09 oktober 2019
gepubliceerd op 23 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019014979
pub.
23/10/2019
prom.
09/10/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014979

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


9 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid sluiten tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 14/1;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Duitse vertaling sluiten tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 5, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2017;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid sluiten tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 oktober 2019, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage bij het ministerieel besluit van 21 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid sluiten tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het nummer van de categorie vermeld bij de hulpverleningszone Brandweerzone Oost-Limburg wordt vervangen door "2";2° het nummer van de categorie vermeld bij de hulpverleningszone Brabant wallon wordt vervangen door "2".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Brussel, 9 oktober 2019.

P. DE CREM


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^