Ministerieel Besluit van 09 september 2003
gepubliceerd op 28 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000791
pub.
28/10/2003
prom.
09/09/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 2003. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002, houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikel 130;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002000732 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatrege sluiten tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikel 16, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra : Nederlandstalige leden : 1° de heer Philippe Gysbergs, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent, voorzitter van de Commissie.2° Mevr.Linda Luytens en de heer Frank Coel, advocaten. 3° Mevr.Monique De Knop, voorzitster van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken.

Franstalige leden : 1° de heer Jean-Jacques Stryckmans, eerste voorzitter emeretus bij de Raad van State.2° de heer Pierre Monville, advocaat.3° Mevr.Monique De Knop, voorzitster van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken.

Brussel, 9 september 2003.

P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^