Ministerieel Besluit van 09 september 2008
gepubliceerd op 30 september 2008

Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011404
pub.
30/09/2008
prom.
09/09/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


9 SEPTEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket


De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 45 tot 51;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten, gewijzigd op 22 augustus 2006;

Gelet op de aanvraag om hernieuwing van haar erkenning, gedaan op 5 december 2007 door Acerta Ondermingsloket VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postbus 65, Besluit : Enig artikel. Acerta Ondermingsloket VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postbus 65, wordt erkend als ondernemingsloket.

Ze heeft de volgende vestigingseenheden : Leo de Béthunelaan 100, 9300 Aalst Parc artisanal 11-13, 4671 Blégny Langestraat 21, 8000 Brugge Heizel Esplanade/65, 1020 Brussel - Esplanade du Heysel/65, 1020 Bruxelles Espace Sud - Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi (Couillet) Noordlaan 148, 9200 Dendermonde Opgeëistenlaan 8, 9000 Gent Kunstlaan 16, 3500 Hasselt Grote Markt 19, 8500 Kortrijk Diestsevest 14, 3000 Leuven Gasthuisvest 9, 2500 Lier Van Benedenlaan 73, 2800 Mechelen Axisparc, rue Dumont 5, 1435 Mont-Saint-Guibert Rue Joseph Saintraint 10, 5000 Namur Vijverstraat 47, 8400 Oostende Rumbeeksesteenweg 229/20, 8800 Roeselare Grote Peperstraat 4, 9100 Sint-Niklaas Patersstraat 100, 2300 Turnhout Sneeuwbeslaan 20, 2610 Wilrijk Brussel, 9 september 2008.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^