Ministerieel Besluit van 09 september 2008
gepubliceerd op 30 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011405
pub.
30/09/2008
prom.
09/09/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


9 SEPTEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket


De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 45 tot 51;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten, gewijzigd op 22 augustus 2006;

Gelet op de aanvraag om hernieuwing van haar erkenning, gedaan op 10 december 2007 door Eunomia VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Evere, Kolonel Bourgstraat 113, Besluit : Enig artikel. Eunomia VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Evere, Kolonel Bourgstraat 113, wordt erkend als ondernemingsloket.

Ze heeft de volgende vestigingseenheden : Industrieterrein Kolmen 1085, 3570 Alken Arenbergstraat 24, 2000 Antwerpen Brouwersvliet 33/7, 2000 Antwerpen Torhoutsesteenweg 248, 8200 Brugge Kolonel Bourgstraat 113, 1140 Evere - rue Colonel Bourg 113, 1140 Evere Franklin Rooseveltlaan 235, 9000 Gent Geraetstraat 18/2, 3500 Hasselt Edwelweiss-site blok B, Half Daghmael 10, bus 1, 3020 Herent Rue du Palais 56, 4000 Liège Van Benedenlaan 32, 2800 Mechelen Nijverheidsstraat 16, 8760 Meulebeke Troonstraat 40-42, 8400 Oostende Ternesselei 330-332, 2160 Wommelgem Brussel, 9 september 2008.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^