Ministerieel Besluit van 10 april 2018
gepubliceerd op 19 oktober 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16, program

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018205261
pub.
19/10/2018
prom.
10/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205261

WAALSE OVERHEIDSDIENST


10 APRIL 2018. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16, programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018


De Minister-President, De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 01.11 moet worden voorzien op programma 11, organisatieafdeling 14, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, met als titel "Allerhande uitgaven mbt de deelneming van het Gewest aan grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's (Interreg) en die door de Europese Unie medegefinancierd worden";

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.02 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.04 van programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 7 juli 2016, 27 oktober 2016, 21 november 2016, 2 februari 2017 en 6 juli 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het Programma EFRO 2014-2020, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 5: Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.1.1 : Stedelijk/koolstofarm - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : « Liège, ville en transition »;

Project: E25 - Aanleg van een toegang tot het multimodaal gebied van Bressoux;

Operator : SOFICO;

Basisallocatie: 51.02.02;

Vereffeningskredieten: 120.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 511000 0326 2;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.3 : Versterking van de competitiviteit van het grondgebied door de creatie en de herkwalificatie van gunstige infrastructuur voor de opvang van bedrijven die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme economie;

Titel : « Charleroi District Créatif »;

Project: Versterking van de toegankelijkheid tot de economische kern van het stadscentrum;

Operator : SOFICO;

Basisallocatie: 51.02.02;

Vereffeningskredieten: 600.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 113 0000 1461;

Titel : Bedrijfsruimte van Luik-Bierset;

Titel : Herinrichting van het autowegenknooppunt nr.3 op de E42;

Operator : SOFICO;

Basisallocatie: 51.02.02;

Vereffeningskredieten: 85.800 EUR;

Codificatie van het project: E TR1 113000 00121;

Hoofdlijn 5: Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.1.1 : Stedelijk/Koolstofarm - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : « Namur - Innovation City Lab »;

Project: « Espace confluence » - verkeersplanologie (weg en rotonde);

Operator : DGO1;

Basisallocatie: 73.04.02;

Vastleggingskredieten : 1.320.000 EUR Vereffeningskredieten: 181.500 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 511000 0063 4;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.3 : Versterking van de competitiviteit van het grondgebied door de creatie en de herkwalificatie van gunstige infrastructuur voor de opvang van bedrijven die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme economie;

Titel : Bedrijfsruimte van Luik-Bierset;

Project: Verbindingsweg ten noorden van de bedrijfsruimtes van Luik-Bierset;

Operator: DGO1;

Basisallocatie: 73.04.02;

Vereffeningskredieten: 151.800 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 113000 0012 0;

Hoofdlijn 5: Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.2.1 : Stadsvernieuwing - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : Herkwalificatie 2020 van de Seraing-vallei;

Project: "Boulevard urbain Est-AC ";

Operator: DGO1;

Basisallocatie: 73.04.02;

Vastleggingskredieten : 2.700.000 EUR;

Vereffeningskredieten: 114.131 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 521000 0094 1;

Hoofdlijn 3 : Slim grondgebiedsbeheer 2020;

Maatregel 3.1.1 : Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : Herkwalificatie 2020 van de Seraing-vallei;

Project: "Boulevard urbain Ouest HF6 ";

Operator: DGO1;

Basisallocatie: 73.04.02;

Vastleggingskredieten : 334.960 EUR;

Vereffeningskredieten: 160.781 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 311000 0094 2;

Titel : « SITI - Sambreville, Incubation, Transition, Innovation »;

Project: Aanleg van de Stadsboulevard van de Val de Sambre;

Operator : DGO1;

Basisallocatie: 73.04.02;

Vastleggingskredieten : 120.059 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 311000 0100 3;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.13 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.01 van programma 02 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 01.11 en 73.11 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 51.17, 51.19 en 73.06 van programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 3 december 2015, 21 juli 2016, 18 augustus 2016, 28 oktober 2016, 30 maart 2017, 31 mei 2017, 6 juli 2017 en 14 december 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's EFRO 2014-2020 en Interreg V en EFRO 2007-2013, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 3 : Slim grondgebiedsbeheer 2020;

Maatregel 3.1.1 : Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel: « La gare de Huy comme noeud multimodal »;

Project: Heraanleg van een kiss & ride vóór het station;

Operator : Stad Hoei;

Basisallocatie: 01.13.02;

Vereffeningskredieten: 112.271 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 311 0000 0825;

Hoofdlijn 5: Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.1.1 : Stedelijk/koolstofarm - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel: Herkwalificatie van de Seraing-vallei;

Project: "Les ateliers centraux en parking mutualisé";

Operator : Stad Seraing;

Basisallocatie: 01.13.02;

Vereffeningskredieten: 532.873 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 511 0000 0946;

Programma Interreg V « Grote Regio »;

Hoofdlijn 1 : Voortzetting van de ontwikkeling van een geïntegreerde arbeidsmarkt door de opvoeding, de opleiding en de vergemakkelijking van de fysieke mobiliteit te steunen;

Maatregel 1.2 : Verbetering van het aanbod inzake duurzame mobiliteit met het oog op vlottere verplaatsingen van grensarbeiders en lerenden;

Titel: « Mobilité douce aux 3 Frontières »;

Operator : Gemeente Aubange;

Basisallocatie: 01.01.02;

Vereffeningskredieten: 162.466 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 102 0000 0002;

Titel: « Mobilité douce aux 3 Frontières »;

Operator : Gemeente Messancy;

Basisallocatie: 01.01.02;

Vereffeningskredieten: 114.529 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 102 0000 0002;

Titel: « Mobilité douce aux 3 Frontières »;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie: 01.01.02;

Vereffeningskredieten: 18.088 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 102 0000 0002;

Interreg Euregio Maas-Rijn 2014-2020;

Maatregel 4.1 : Ruimtelijke ontwikkeling;

Titel: EMR-CONNECT;

Operator : « Liège Europe métropole asbl »;

Basisallocatie: 01.01.02;

Vereffeningskredieten: 7.241 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 401000 0410 4;

Titel: EMR-CONNECT;

Operator : TEC Luik Verviers;

Basisallocatie: 01.01.02;

Vereffeningskredieten: 5.372 EUR;

Codificatie van het project: E IE 1 401000 0410 4;

Programma Interreg V « Grote Regio »;

Hoofdlijn 1 : Voortzetting van de ontwikkeling van een geïntegreerde arbeidsmarkt door de opvoeding, de opleiding en de vergemakkelijking van de fysieke mobiliteit te steunen;

Maatregel 1.2 : Verbetering van het aanbod inzake duurzame mobiliteit met het oog op vlottere verplaatsingen van grensarbeiders en lerenden;

Titel: MMUST;

Operator : "Université de Liège";

Basisallocatie: 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 20.568 EUR;

Vereffeningskredieten: 6.170 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 102000 0011 6;

Titel: MMUST;

Operator : Universiteit van Namen;

Basisallocatie: 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 210.000 EUR;

Vereffeningskredieten: 63.000 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 102000 0011 6;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.6 : Anticipatie op en beheer van natuurlijke, technologische en industriële risico's, en noodtoestanden;

Titel: LYSE;

Operator : Provincie Henegouwen;

Basisallocatie: 01.11.11;

Vastleggingskredieten : 315.188 EUR;

Vereffeningskredieten: 94.556 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 306000 0017 4;

Programma Interreg V Noord-West Europa;

Hoofdlijn 2 : Vermindering van de koolstofemissies;

Maatregel 2.4 : Vermindering van broeikasgasemissies in Noord-West Europa door de internationale samenwerking via transnationale koolstofarme oplossingen in vervoerssystemen;

Titel: ST4W;

Operator : PACO;

Basisallocatie: 01.11.11;

Vastleggingskredieten : 18.000 EUR;

Vereffeningskredieten: 6.277 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 204000 0057 4;

Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3: Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2: Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel: Sambreville : Ontwikkelingskern van de Beneden Samber;

Project: Aanleg van het havengebied van Bonne-Espérance - Toegankelijkheid en economische infrastructuren;

Operator : PAN;

Basisallocatie: 51.17.11;

Vereffeningskredieten: 116.000 EUR;

Codificatie van het project: E CP 1 302000 0932 B;

Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.3 : Versterking van de competitiviteit van het grondgebied door de creatie en de herkwalificatie van gunstige infrastructuur voor de opvang van bedrijven die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme economie;

Titel: « Charleroi Porte-Ouest » - Oprichting van een activiteitenpool;

Project: Ontsluiting van de activiteitenpool - bouw van een brug en van een ontsluitingsweg;

Operator : PAC;

Basisallocatie: 51.19.11;

Vereffeningskredieten: 150.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 113000 0007 1;

Titel: « Charleroi Porte-Ouest » - Oprichting van een activiteitenpool;

Project: Valorisatie van vochtige gronden - bouw van kaaien;

Operator : PAC;

Basisallocatie: 51.19.11;

Vereffeningskredieten: 150.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 113000 0007 2;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.3.2 : Bedrijfsruimten met een hoge milieukwaliteit;

Titel: Steuninfrastructuren voor de inrichting van een koolstofarme economie in « Wallonie Picarde »;

Project: Bimodaal platform van Pecq op de Schelde - Aanleg van terreinen;

Operator : PACO;

Basisallocatie: 51.19.11;

Vereffeningskredieten: 518.730 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 132 0000 0642;

Titel: Steuninfrastrucuren voor de inrichting van een koolstofarme economie in « Wallonie Picarde »;

Project: Havenplatform van « Pont Rouge » op de Leie (Komen) - Aanleg van terreinen;

Operator : PACO;

Basisallocatie: 51.19.11;

Vereffeningskredieten: 395.429 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 132 0000 0643;

Hoofdlijn 5: Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.1.1 : Stedelijk/koolstofarm - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel: « Charleroi District Créatif »;

Project: Heraanleg van de openbare ruimtes langs de waterweg;

Operator : PAC;

Basisallocatie: 51.19.11;

Vereffeningskredieten: 450.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 511000 0146 4;

Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3: Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2: Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel: Sambreville : Ontwikkelingskern van de Beneden Samber;

Project: Aanleg van het havengebied van Bonne-Espérance - Haveninfrastructuur;

Operator : DGO2;

Basisallocatie: 73.06.11;

Vereffeningskredieten: 114.051 EUR;

Codificatie van het project: E CP 1 302000 02130 B;

Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.3 : Versterking van de competitiviteit van het grondgebied door de creatie en de herkwalificatie van gunstige infrastructuur voor de opvang van bedrijven die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme economie;

Titel: « Charleroi Porte-Ouest » - Oprichting van een activiteitenpool;

Project: Ontsluiting van de activiteitenpool- aankoop van gronden;

Operator : DGO2;

Basisallocatie: 73.11.11;

Vastleggingskredieten : 180.000 EUR;

Vereffeningskredieten: 180.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 113000 0317 7;

Titel: « Charleroi Porte-Ouest » - Oprichting van een activiteitenpool;

Project: Valorisatie van vochtige gronden - aankoop van gronden;

Operator : DGO2;

Basisallocatie: 73.11.11;

Vastleggingskredieten : 174.000 EUR;

Vereffeningskredieten: 174.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 113000 0339 7;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.3.2 : Bedrijfsruimten met een hoge milieukwaliteit;

Titel: Steuninfrastrucuren voor de inrichting van een koolstofarme economie in « Wallonie Picarde »;

Project: Havenplatform van "Pont Rouge" op de Leie (Komen) - Aankoop van terreinen;

Operator: PACO;

Basisallocatie: 73.11.11;

Vastleggingskredieten : 187.200 EUR;

Vereffeningskredieten: 187.200 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 132 0000 3388;

Hoofdlijn 5: Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.2.1 : Stadsvernieuwing - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : « Namur Innovative City Lab »;

Project : "Espace confluence - passerelle cyclo-piétonne Namur";

Operator: DGO2;

Basisallocatie: 73.11.11;

Vereffeningskredieten: 1.862.217 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 521000 0063 3;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 33.05 en 40.06 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 52.05 en 63.02 van programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 21 juli 2016, 18 augustus 2016, 27 oktober 2016, 2 februari 2017, 20 april 2017, 15 en 22 juni 2017, 16 november 2017 en 7 december 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's EFRO 2014-2020 en Interreg V, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Programma Interreg V « Grote Regio »;

Hoofdlijn 2 : Zorgen voor een ontwikkeling met inachtneming van het leefmilieu en van de leefomgeving;

Maatregel 2.5 : Beperking van de milieu-effecten in het kader van de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de Grote Regio;

Titel : PERSEPHONE;

Operator: "Au Pays de l'Attert";

Basisallocatie: 33.05.02;

Vereffeningskredieten: 20.000 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 205 0000 0005;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.4 : Creatieve, innoverende en duurzame bevordering en ontwikkeling van het grensoverschrijdende patrimonium via toerisme;

Titel : DEMO;

Operator: "3D asbl";

Basisallocatie: 33.05.02;

Vereffeningskredieten: 62.444 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 304 0000 0126;

Titel : DEMO;

Operator: Cultuurcentrum René Magritte;

Basisallocatie: 33.05.02;

Vereffeningskredieten: 30.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 304 0000 0126;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.5 : Ontwikkeling van het geïntegreerd en duurzaam beheer van de natuurlike hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen;

Titel : TEC!;

Operator: « Hainaut Développement Gestion »;

Basisallocatie: 33.05.02;

Vereffeningskredieten: 26.560 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0167;

Titel : VALSE;

Operator: "Centre Terre et Pierre";

Basisallocatie: 33.05.02;

Vereffeningskredieten: 42.822 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0161;

Titel : DIADem;

Operator: CER GROUPE;

Basisallocatie: 33.05.02;

Vereffeningskredieten: 12.256 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0154;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Maatregel 1.2 : Vegroting van de overdracht en van de verspreiding van innoverende goede praktijken in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit van de grensoverschrijdende zone;

Titel : New-CLAND;

Operator: ATRASOL;

Basisallocatie: 33.05.02;

Vastleggingskredieten : 89.948 EUR;

Vereffeningskredieten: 26.984 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 102 0000 0294;

Titel : New-CLAND;

Operator: Valbiom;

Basisallocatie: 33.05.02;

Vastleggingskredieten : 141.017 EUR;

Vereffeningskredieten: 42.305 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 102 0000 0294;

Programma Interreg V Noord-West Europa;

Hoofdlijn 3 : Efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen Titel : RAWFILL;

Operator: SPAQuE;

Basisallocatie: 33.05.02;

Vereffeningskredieten: 80.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 305 0000 0377;

Titel : RAWFILL;

Operator: ATRASOL;

Basisallocatie: 33.05.02;

Vereffeningskredieten: 42.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 305 0000 0377;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.4 : Creatieve, innoverende en duurzame bevordering en ontwikkeling van het grensoverschrijdende patrimonium via toerisme;

Titel : DEMO;

Operator: IDEA;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 24.009 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 304 0000 0126;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.5 : Ontwikkeling van het geïntegreerd en duurzaam beheer van de natuurlike hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen;

Titel : DIADem;

Operator: SWDE;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 30.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0154;

Titel : DIADem;

Operator: ULG (Aarlen);

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 25.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0154;

Titel : DIADem;

Operator: Universiteit van Namen;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 67.614 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0154;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.5 : Ontwikkeling van het geïntegreerd en duurzaam beheer van de natuurlike hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen;

Titel : TEC!;

Operator: Stad Komen-Waasten;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 14.082 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0167;

Titel : TEC!;

Operator: Stad Moeskroen;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 27.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0167;

Titel : VALSE;

Operator: ISSeP;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 163.955 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0161;

Titel : VALYS;

Operator: Stad Komen-Waasten;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 21.525 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 305 0000 0160;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.6 : Anticipatie op en beheer van natuurlijke, technologische en industriële risico's, en noodtoestanden;

Titel : RIISC;

Operator: ISSeP;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 72.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 306 0000 0313;

Titel : RIISC;

Operator: UMONS;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 46.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 306 0000 0313;

Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Maatregel 1.2 : Vegroting van de overdracht en van de verspreiding van innoverende goede praktijken in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit van de grensoverschrijdende zone;

Titel : New-CLAND;

Operator: ULg;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vastleggingskredieten : 81.219 EUR;

Vereffeningskredieten: 24.366 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 102 0000 0294;

Programma Interreg V Noord-West Europa;

Hoofdlijn 3 : Efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen Titel : PHOS4YOU;

Operator: ULg;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 50.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 305 0000 0292;

Titel : RAWFILL;

Operator: ULg;

Basisallocatie: 40.06.02;

Vereffeningskredieten: 20.000 EUR;

Codificatie van het project: E IB 1 305 0000 0377;

Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 3 : Slim grondgebiedsbeheer 2020;

Maatregel 3.1.2 : Grondgebied - Zuivering die de herbestemming van de braakliggende industrie- en stadsgronden beoogt;

Titel : « Liège, ville en transition »;

Project : Coronmeuse - Sanering;

Operator: GEPART;

Basisallocatie: 52.05.02;

Vereffeningskredieten: 51.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 312 0000 3263;

Titel : Sanering van de verontreinigde sites;

Project : Bedrijfsruimte SPI - Horloz;

Operator: GEPART;

Basisallocatie: 52.05.02;

Vereffeningskredieten: 207.300 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 312 0000 3351;

Titel : « Charleroi District Créatif »;

Project : Sanering van de braakliggende stadsgronden van het stadscentrum;

Operator: GEPART;

Basisallocatie: 52.05.02;

Vereffeningskredieten: 131.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 312 0000 1476;

Titel : "ZAE Coeur du Hainaut 2025";

Project : "Frameries - Probeldhom";

Operator: GEPART NV;

Basisallocatie: 52.05.02;

Vereffeningskredieten: 33.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 312000 0337 7;

Titel : Intermodaliteit;

Project : Sanering van de site Longtain - Oostersingel;

Operator: GEPART;

Basisallocatie: 52.05.02;

Vereffeningskredieten: 65.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 312000 0004 0;

Titel : « SITI - Sambreville, Incubation, Transition, Innovations »;

Project : Sanering van de chemische stoffen van Auvelais;

Operator: GERPART NV;

Basisallocatie: 52.05.02;

Vereffeningskredieten: 30.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 312000 0100 7;

Titel : Sanering van de verontreinigde sites;

Project : Garocentre Magna-Park;

Operator: GERPART NV;

Basisallocatie: 52.05.02;

Vereffeningskredieten: 80.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 312000 0334 7;

Titel : Sanering van de verontreinigde sites;

Project : Bedrijfsruimte PAC-Lumat;

Operator: GEPART;

Basisallocatie: 52.05.02;

Vereffeningskredieten: 741.088 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 312 0000 3349;

Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 3 : Slim grondgebiedsbeheer 2020;

Maatregel 3.1.1 : Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : Intermodaliteit;

Project : Aankoop terreinen « Laminoirs » van Longtain;

Operator: Stad La Louvière;

Basisallocatie: 63.02.02;

Vereffeningskredieten: 524.649 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 311 0000 0044;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 12.06, 33.08 en 41.02 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.07 van programma 02 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.21 van programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 9 juli 2015, 21 juli 2016, 24 november 2016, 20 juli 2017 en 14 december 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Wallonië 2020, Interreg V en van het Europees samenwerkingsprogramma ESPON 2020, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Europees samenwerkingsprogramma ESPON 2020;

Titel : Technische bijstand;

Project : Belgian ESPON Contact Point;

Operator: UGENT - VUB -Ulg;

Basisallocatie: 12.06.02;

Vereffeningskredieten: 17.000 EUR;

Codificatie van het project: E ES 1 300ECP 0001 B;

Titel : Versterking van de institutionele capaciteiten en van de doeltreffendheid van het Overheidsbestuur;

Project : Waalse bijdrage tot het programma;

Operator: DATer Luxembourg;

Basisallocatie: 41.02.02;

Vereffeningskredieten: 20.000 EUR;

Codificatie van het project: E ES 1 300COP 0001 B;

Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.5 : Ontwikkeling van het geïntegreerd en duurzaam beheer van de natuurlike hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen;

Project : TVBuONAIR;

Operator: "Espace Environnement Wallonie";

Basisallocatie: 33.08.02;

Vereffeningskredieten: 25.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 3050000 0165;

Project : TVBuONAIR;

Operator: "Université catholique de Louvain";

Basisallocatie: 41.07.02;

Vereffeningskredieten: 40.000 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 3050000 0165;

Programma Interreg V « Grote Regio »;

Hoofdlijn 4 : Versterking van de competitiviteit en aantrekkelijkheid van de Grote Regio;

Maatregel 4.8 : Versterking van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van Onderzoek + Ontwikkeling Titel : SDT-GR;

Operator: ULg;

Basisallocatie: 41.07.02;

Vastleggingskredieten : 40.780 EUR;

Vereffeningskredieten: 12.234 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 408 0000 0136;

Titel : SDT-GR;

Operator: ULB;

Basisallocatie: 41.07.02;

Vastleggingskredieten : 40.780 EUR;

Vereffeningskredieten: 12.234 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 408 0000 0136;

Titel : SDT-GR;

Operator: UCL;

Basisallocatie: 41.07.02;

Vastleggingskredieten : 40.773 EUR;

Vereffeningskredieten: 13.591 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 408 0000 0136;

Titel : Border-Studies;

Operator: ULg;

Basisallocatie: 41.07.02;

Vastleggingskredieten : 205.042 EUR;

Vereffeningskredieten: 61.513 EUR;

Codificatie van het project: E IG 1 408 0000 0094;

EFRO-Programma2014-2020 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië 2020;

Maatregel 4.5.1 : Koolstofarm/Warmetkrachtkoppeling - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : « Herstal, une nouvelle urbanité pour une ville durable »;

Project : Sanering van het gebouw van Marexhe-Station;

Operator: URBEO;

Basisallocatie: 63.21.03;

Vereffeningskredieten: 147.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 5210000 1086;

Hoofdlijn 3 : Slim grondgebiedsbeheer 2020;

Maatregel 3.1.1 : Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : « Namur Innovative City Lab »;

Project : « Espace Confluence » - Aanleg van de « Esplanade du Grognon » en van de Digitale haven;

Operator: Stad Namen;

Basisallocatie: 63.21.03;

Vereffeningskredieten: 251.059 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 3110000 0630;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië;

Maatregel 4.4.1 : Koolstofarm/duurzame ontwikkeling - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : « Namur Innovative City Lab »;

Project : Namen - Slimme stedelijke ruimten;

Operator: Stad Namen;

Basisallocatie: 63.21.03;

Vereffeningskredieten: 378.067 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 4410000 0632;

Hoofdlijn 5: Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.2.1 : Stadsvernieuwing - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : Stedelijke renovatie van het stadscentrum van La Louvière;

Project : Ontsluiting leefbaar maken van het "Quartier Bocage";

Operator: Stad La Louvière;

Basisallocatie: 63.21.03;

Vereffeningskredieten: 105.490 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 521 0000 3246;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 51.15 en 51.16, programma 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 16 juni 2016, 7 en 21 juli 2016, 24 november 2016, 30 maart 2017, 4 mei 2017 en 20 juli 2017 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het Programma EFRO 2014-2020, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 5: Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.1.1 : Stedelijk/koolstofarm - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : "Mons 2020, ville créative, culturelle et intelligente";

Project : "Centre logistique urbain";

Operator: Stad Bergen;

Basisallocatie: 51.15.04;

Vereffeningskredieten: 147.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 511000 0331 4;

Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.3 : Versterking van de competitiviteit van het grondgebied door de creatie en de herkwalificatie van gunstige infrastructuur voor de opvang van bedrijven die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme economie;

Titel : Bedrijfsruimte Luik-Bierset;

Project : Afvoer van het regenwater van de vlakte van Cubber en van Stockis;

Operator: SOWAER;

Basisallocatie: 51.15.04;

Vereffeningskredieten: 36.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR1 113000 00122;

Titel : TRANSAGGLO ID1 - Athus;

Project : Verbinding van de droge haven met het Franse net;

Operator: IDELUX;

Basisallocatie: 51.15.04;

Vereffeningskredieten: 24.875 EUR;

Codificatie van het project: E TR1 113000 00285;

Titel : « SITI - Sambreville, Incubation, Transition, Innovation »;

Project : « Incubateur Food is Life 2 »;

Operator: BEP Economische expansie;

Basisallocatie: 51.15.04;

Vereffeningskredieten: 225.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 113000 0099 8;

Titel : Herkwalificatie van de voormalige bedrijfsruimten van de Regio Charleroi/Zuid-Henegouwen;

Project : Herkwalificatie van het Wetenschappelijk en technologisch park Aéropole;

Operator: IGRETEC;

Basisallocatie: 51.15.04;

Vereffeningskredieten: 12.454 EUR;

Codificatie van het project: E TR1 113000 00124;

Titel : Herkwalificatie van de voormalige bedrijfsruimten van de Regio Charleroi/Zuid-Henegouwen;

Project : Herkwalificatie van het Bedrijfspark van Montignies-sur-Sambre;

Operator: IGRETEC;

Basisallocatie: 51.15.04;

Ordonnanceringskredieten : 5.049 EUR;

Codificatie van het project: E TR1 113000 00125;

Titel : Herkwalificatie van de voormalige bedrijfsruimten van de Regio Charleroi/Zuid-Henegouwen;

Project : Herkwalificatie van het Logistiek park van Courcelles;

Operator: IGRETEC;

Basisallocatie: 51.15.04;

Ordonnanceringskredieten : 5.974 EUR;

Codificatie van het project: E TR1 113000 00126;

Hoofdlijn 5: Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.2.1 : Stadsvernieuwing - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : Structurerende economische infrastructuren in « Wallonie Picarde »;

Project : TechniCité - Aanleg van onthaalinfrastructuren voor jonge groeiende ondernemingen;

Operator: IDETA;

Basisallocatie: 51.15.04;

Vereffeningskredieten: 322.116 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 521000 0322 8;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.3 : Versterking van de competitiviteit van het grondgebied door de creatie en de herkwalificatie van gunstige infrastructuur voor de opvang van bedrijven die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme economie;

Titel : Structurerende economische infrastructuren in « Wallonie Picarde »;

Project : Bouw van een uitbreiding van het centrum « La Lanterne » te Edingen (Qualitis);

Operator: IDETA;

Basisallocatie: 51.15.04;

Vereffeningskredieten: 163.576 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 113 0000 3226;

Titel : Steuninfrastrucuren voor de inrichting van een koolstofarme economie in « Wallonie Picarde »;

Project : Toegangsweg tot de bedrijfsruimte Doornik West 3;

Operator: IDETA;

Basisallocatie: 51.15.04;

Vereffeningskredieten: 89.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 113 0000 0650;

Titel : EMRA-DEMO2FACTORY;

Project : EMRA-FACTORY;

Operator: IDEA;

Basisallocatie: 51.15.04;

Vereffeningskredieten: 216.867 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 113000 0016 1;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië 2020;

Maatregel 4.2.3 : Koolstofarm - Versterking van de competitiviteit van het grondgebied door de creatie en de herkwalificatie van gunstige infrastructuur voor de opvang van bedrijven die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme economie;

Titel : Eigenbrakel 21;

Project : Multimodale verbindingsweg tussen het stadscentrum en de westelijke bedrijvenparken;

Operator: Gemeente Eigenbrakel;

Basisallocatie: 51.16.04;

Vereffeningskredieten: 87.850 EUR;

Codificatie van het project: E BW 1 423000 0309 7, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 4.476 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 1.415 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 02 van organisatieafdeling 13.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.107 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 5.424 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 313 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 2.836 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 02 van organisatieafdeling 15.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 328 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 1.084 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16.

Er worden vereffeningskredieten ten belope van 1.336 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 04 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 13, van de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14, van programma 02 van organisatieafdeling 15, van de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16, van programma 04 van organisatieafdeling 18 en van programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, wordt gewijzigd als volgt: (duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet En overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 3401.01.01

84.483

68.134

-6.224

-12.095

78.259

56.039

OA 1351.02.02

0

0

-

+806

0

806

OA 13

0

0

+4.476

+609

4.476

609

OA 14

0

0

+231

+377

231

377

OA 14

0

0

-

+646

0

646

OA 14

0

0

+334

+101

334

101

OA 14

0

0

-

+116

0

116

OA 14

0

0

-

+1.665

0

1.665

OA 14

0

0

-

+115

0

115

OA 14

0

0

+542

+2.404

542

2.404

OA 15

0

0

+231

+386

231

386

OA 15

0

0

+82

+586

82

586

OA 15

0

0

-

+1.339

0

1.339

OA 15

0

0

-

+525

0

525

OA 16

0

0

-

+17

0

17

OA 16

0

0

-

+25

0

25

OA 16

0

0

-

+20

0

20

OA 16

0

0

+328

+140

328

140

OA 16

0

0

-

+882

0

882

OA18 51.15.04

0

0

-

+1.248

0

1.248

OA18 51.16.04

0

0

-

+88

0

88


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 10 april 2018.

W. BORSUS C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^