Ministerieel Besluit van 10 augustus 2017
gepubliceerd op 11 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome Tubize-Renard » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017014233
pub.
11/12/2017
prom.
10/08/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017014233

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


10 AUGUSTUS 2017. - Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome Tubize-Renard » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten


DE MINISTER VAN ONDERWIJS, Gelet op het decreet van 11 mei 2007 betreffende het taalbadonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten sluiten waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingshoofd van de Ecole fondamentale autonome de Tubize-Renard de la Communauté française, gelegen rue de Stimbert, 8 te 1480 - TUBIZE om de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten;

Gelet op het voorstel van de "Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française" (Algemene Dienst voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs) van 30 juni 2017, Besluit :

Artikel 1.De volgende inrichting voor basisonderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, wordt ertoe gemachtigd taalbadonderwijs voort te zetten voor bepaalde vakken van het uurrooster in een andere moderne taal dan het Frans, voor een periode van drie jaar, te rekenen vanaf het schooljaar 2017-2018, volgens de volgende nader bepaalde regels:

Naam en adres van de administratieve zetel

Betrokken vestiging

Gekozen taal

Betrokken leerjaren

Ecole fondamentale autonome de Tubize-Renard Rue de Stimbert, 8 1480 - TUBIZE

Ecole fondamentale autonome de Tubize-Renard Rue des Frères Taymans, 181 1480 -TUBIZE

Nederlands

Van het derde leerjaar kleuteronderwijs tot het zesde leerjaar lager onderwijs


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

Brussel, 10 augustus 2017.

M.-M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^