Ministerieel Besluit van 10 augustus 2017
gepubliceerd op 11 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome » verbonden aan het « Athénée Royal de Jodoigne » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017014235
pub.
11/12/2017
prom.
10/08/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017014235

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


10 AUGUSTUS 2017. - Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome » verbonden aan het « Athénée Royal de Jodoigne » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten


DE MINISTER VAN ONDERWIJS, Gelet op het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten sluiten waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingshoofd van het Athénée Royal de Jodoigne de la Communauté française, gelegen Chaussée de Hannut, 61 te 1370 JODOIGNE om de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten;

Gelet op het voorstel van de "Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française" (Algemene Dienst voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs) van 30 juni 2017, Besluit :

Artikel 1.De volgende inrichting voor basisonderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, wordt ertoe gemachtigd taalbadonderwijs voort te zetten voor bepaalde vakken van het uurrooster in een andere moderne taal dan het Frans, voor een periode van drie jaar, te rekenen vanaf het schooljaar 2017-2018, volgens de volgende nader bepaalde regels:

Naam en adres van de administratieve zetel

Betrokken vestiging

Gekozen taal

Betrokken leerjaren

Athénée Royal Chaussée de Hannut, 61 1370 - JODOIGNE

Ecole fondamentale annexée Rue de Piétrain, 22 A 1370 - JODOIGNE

Nederlands

Van het derde leerjaar kleuteronderwijs tot het zesde leerjaar lager onderwijs

Athénéé Royal Chaussée de Hannut, 61 1370 - JODOIGNE


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

Brussel, 10 augustus 2017.

M.-M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^