Ministerieel Besluit van 10 december 2010
gepubliceerd op 20 december 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2010011490
pub.
20/12/2010
prom.
10/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


10 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien


De Minister voor Ondernemen, Gelet op de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, artikel 60, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en artikel 63;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien, de artikelen 10 en 20, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005;

Gelet op de met redenen omklede adviezen van de Commissie, gegeven op 22 november 2010, Besluit : Enig artikel. Worden ingeschreven in het register van erkende gemachtigden, de personen wier naam volgt : Jasmin JANTSCHY Veerle HOSTENS Rodrigo CALVO DE NO Ewan VAN MINNEBRUGGEN Brussel, 10 december 2010.

V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^