Ministerieel Besluit van 10 december 2015
gepubliceerd op 11 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanstelling van controleartsen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029678
pub.
11/01/2016
prom.
10/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029678

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


10 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanstelling van controleartsen van de Franse Gemeenschap


De Minister belast met de strijd tegen doping, Gelet op het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping, artikel 12;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping, artikel 17, § 1, tweede lid, 2° tot 7°, en § 4, eerste lid, 2° tot 5° en artikel 60;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de controleartsen met toepassing van artikel 12 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping sluiten tot aanwijzing van de controleartsen met toepassing van artikel 12 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping;

Overwegende de aanvraag om hernieuwing van hun aanstelling als controleartsen van de Franse Gemeenschap, geformuleerd op ten laatste 1 december 2015, bij de ONAD van de Franse Gemeenschap, door de dokters GARITTE Damien, ROSOUX Jean-François, CASTIAUX Jean-Pierre, THOTE Anne, MULIMBI Christelle, CAPIZZI Antonio, VANDEN BULCK Bertrand en LETIEXHE Michel;

Overwegende dat de dokters GARITTE Damien, ROSOUX Jean-François, CASTIAUX Jean-Pierre, THOTE Anne, MULIMBI Christelle, CAPIZZI Antonio, VANDEN BULCK Bertrand en LETIEXHE Michel op 19 november 2015 een theoretische proef met betrekking tot de kennis van de antidopingswetgeving die in de Franse Gemeenschap van toepassing is, hebben afgelegd en dat ze ervoor geslaagd zijn, rekening houdend met de wijzigingen aangebracht in het decreet van 19 maart 2015 en in het bovenvermelde besluit van de Regering van 21 octobre 2015;

Overwegende dat de dokters GARITTE Damien, ROSOUX Jean-François, CASTIAUX Jean-Pierre, THOTE Anne, MULIMBI Christelle, CAPIZZI Antonio, VANDEN BULCK Bertrand et LETIEXHE Michel, bovendien, de voorwaarden bedoeld in artikel 17, § 1, tweede lid, 2° tot 7°, en § 4, eerste lid, 2° tot 5°, van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015, vervullen; Overwegende dat, bijgevolg, overeenkomstig artikel 60 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015, de dokters GARITTE Damien, ROSOUX Jean-François, CASTIAUX Jean-Pierre, THOTE Anne, MULIMBI Christelle, CAPIZZI Antonio, VANDEN BULCK Bertrand en LETIEXHE Michel recht hebben op de vernieuwing van hun aanstelling, Besluit :

Artikel 1.De aanstelling van de volgende controleartsen van de Franse Gemeenschap wordt hernieuwd voor een periode van 2 jaar : - Dr GARITTE Damien; - Dr ROSOUX Jean-François; - Dr CASTIAUX Jean-Pierre; - Dr THOTE Anne; - Dr MULIMBI Christelle; - Dr CAPIZZI Antonio; - Dr VANDEN BULCK Bertrand; - Dr LETIEXHE Michel

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 16 januari 2016.

Brussel, 10 december 2015.

R. COLLIN


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^