Ministerieel Besluit van 10 december 2018
gepubliceerd op 21 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2015 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018015391
pub.
21/12/2018
prom.
10/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015391

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


10 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031631 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van het Hoofdstuk IIbis van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques aan ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke besturen, ingesteld bij artikel 4, 1) van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de b sluiten tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten


De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 17 maart 1993 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/10/2004 pub. 06/12/2004 numac 2004022919 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten sluiten betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten, de artikelen 4 en 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031631 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van het Hoofdstuk IIbis van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques aan ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke besturen, ingesteld bij artikel 4, 1) van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de b sluiten tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, van het ministerieel besluit van 8 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031631 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van het Hoofdstuk IIbis van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques aan ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke besturen, ingesteld bij artikel 4, 1) van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de b sluiten tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten, wordt de bepaling onder 9°, vervangen bij het ministerieel besluit van 11 april 2016, vervangen als volgt : "9° Dhr. Bart Declercq, vertegenwoordiger van het Algemeen Boerensyndicaat;".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 augustus 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/08/2015 pub. 11/09/2015 numac 2015024204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2015 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten sluiten, worden de bepalingen onder 4° en 5° vervangen als volgt : "4° Mevr.Ilse Van den Eede, begrotingscoördinator, afgevaardigde van de Minister van Begroting; 5° Dhr.Toon De Keukelaere, vertegenwoordiger van de Boerenbond;".

Brussel, 10 december 2018.

D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^