Ministerieel Besluit van 10 januari 2005
gepubliceerd op 16 februari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2004 houdende benoeming van de leden van het Comité van Beheer van het Nationaal Geografisch Instituut

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2005007032
pub.
16/02/2005
prom.
10/01/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten houdende benoeming van de leden van het Comité van Beheer van het Nationaal Geografisch Instituut


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 8 juni 1976 tot oprichting van het Nationaal Geografisch Instituut, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 1983, inzonderheid op artikel 5, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 1985 tot regeling van de organisatie en de werking van het Nationaal Geografisch Instituut en van de vereffening van de subsidies aan dit Instituut;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten houdende benoeming van de leden van het Comité van Beheer van het Nationaal Geografisch Instituut, Besluit :

Artikel 1.De heer Jean-Louis de Gerlache, adjunct-adviseur, vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse Zaken in het Comité van Beheer van het Nationaal Geografisch Instituut, wordt op 1 januari 2005 uit zijn mandaat als lid van dit Comité ontheven.

Art. 2.De heer Pascal Gregoire, adviseur, wordt op 1 januari 2005 tot lid van het Comité van Beheer van het Nationaal Geografisch Instituut benoemd als vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse Zaken.

De betrokkene zal het mandaat van de heer Jean-Louis de Gerlache, voornoemd, voltooien.

Art. 3.Dit besluit zal aan de betrokkenen worden medegedeeld en een afschrift ervan zal, tot kennisgeving, aan het Rekenhof worden toegezonden.

Brussel, 10 januari 2005.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^