Ministerieel Besluit van 10 januari 2012
gepubliceerd op 19 januari 2012

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de opdrachten toegewezen aan de evaluatie- en inspectiediensten in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Ho

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011461
pub.
19/01/2012
prom.
10/01/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2012. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de opdrachten toegewezen aan de evaluatie- en inspectiediensten in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, goedgekeurd bij de wet van 22 mei 2001 houdende instemming met deze overeenkomst, gewijzigd bij het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 goedgekeurd bij de wet van 2 maart 2007


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 22 mei 2001 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

Gelet op de wet van 2 maart 2007 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008011116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de opdrachten toegewezen aan de evaluatie- en inspectiediensten in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Ho sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de opdrachten toegewezen aan de evaluatie- en inspectiediensten in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, goedgekeurd bij de wet van 22 mei 2001 houdende instemming met deze overeenkomst, gewijzigd bij het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 goedgekeurd bij de wet van 2 maart 2007;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 afgesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, artikel 5, § 4;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

Overwegende dat als gevolg van de personeelsbewegingen binnen de beoordelings- en inspectiediensten, een aanpassing van de lijst van aangewezen ambtenaren die zijn belast met de in het samenwerkingsakkoord opgenomen taken, zich opdringt;

Overwegende de noodzaak om de bevoegde ambtenaren aan te wijzen, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder « samenwerkingsakkoord » : het samenwerkingsakkoord dat op 21 juni 1999 afgesloten werd tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, goedgekeurd bij de wet van 22 mei 2001 houdende instemming met dit akkoord, gewijzigd bij het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 goedgekeurd bij de wet van 2 maart 2007 houdende instemming met dit akkoord.

Art. 2.De attachés, de adviseurs en de adviseurs-generaal van de Afdeling Controle van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van

de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie worden belast met de opdrachten die in het samenwerkingsakkoord toegewezen zijn aan de beoordelings- en inspectiediensten.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 3 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008011116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de opdrachten toegewezen aan de evaluatie- en inspectiediensten in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Ho sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de opdrachten toegewezen aan de evaluatie- en inspectiediensten in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, goedgekeurd bij de wet van 22 mei 2001 houdende instemming met deze overeenkomst, gewijzigd bij het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 goedgekeurd bij de wet van 2 maart 2007, wordt opgeheven.

Brussel, 10 januari 2012.

J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^