Ministerieel Besluit van 10 juli 2002
gepubliceerd op 26 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022585
pub.
26/07/2002
prom.
10/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JULI 2002. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 8 augustus 1984, 13 maart 1985, van 12 augustus 1985, van 13 juni 1986 en van 16 maart 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op ministerieel besluit van 29 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997016257 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 29/09/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997007190 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 1995 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op ministerieel besluit van 9 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/10/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997007208 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 09/10/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997027597 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werkingskosten van de Kunstcommissie van het Waalse Gewest sluiten houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 oktober 1997 houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde Gelet op het ministerieel besluit van 3 juli 2000 houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 september 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/2000 pub. 04/11/2000 numac 2000014239 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 08/09/2000 pub. 04/11/2000 numac 2000014241 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 08/09/2000 pub. 04/11/2000 numac 2000014243 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 08/09/2000 pub. 04/11/2000 numac 2000014242 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 08/09/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000011396 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende overdracht van de bevoegdheid tot het afleveren van de attesten op naam, zoals bedoeld in artikel 46, § 4, van het koninklijk besluit WIB 92 type ministerieel besluit prom. 08/09/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000011399 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de toekenning van bevoegdheden aan organismen belast met de afgifte van oorsprongsattesten type ministerieel besluit prom. 08/09/2000 pub. 04/11/2000 numac 2000014240 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarden sluiten houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 september 2000 houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/10/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000002094 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-r sluiten houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande artsen als stagemeester in de huisartsgeneeskunde wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar : Dr. Baivier, R., Verviers;

Dr. Bechet, R., Arlon;

Dr. Beckers, L., Diest;

Dr. Blerot, J., Barvaux;

Dr. Bouillon, J.-P., Bièvre;

Dr. Breithof, P., Wellin;

Dr. Daffe, X., Gerpinnes;

Dr. Dal Pont, M., Seraing;

Dr. Dassonville, F., Neufvilles;

Dr. De Bock, J., Ressaix;

Dr. Delaive, R., Boncelles;

Dr. Derese, A., Herzele;

Dr. De Schrijver, H., Menen;

Dr. Dewitte, H., Genk;

Dr. Engelen, M., Liège;

Dr. Euben, L., Genk;

Dr. Feys, D., Ledeberg;

Dr. Geeraerts, Ph., Dilbeek;

Dr. Godard, D., Musson;

Dr. Goethals, Ch., Scheldewindeke;

Dr. Grenade, J., Neupré;

Dr. Gumus, V., Brussel;

Dr. Jaumotte, J.-M., Incourt;

Dr. Kolacny, D., Aarschot;

Dr. Krammisch, H., Seraing;

Dr. Labbeke, D., Turnhout;

Dr. Lafontaine, J.-B., Namur;

Dr. Lagrain, M., Lommel;

Dr. Lambert, J., Saint-Denis;

Dr. Lebrun, M., Gentbrugge;

Dr. Matthijs, J.-P., Ledeberg;

Dr. Mertens, M., Beerse;

Dr. Peeters, K., Hamme;

Dr. Pevée, P., Cheratte;

Dr. Pirotte, J., Blégny;

Dr. Poyraz, G., Brussel;

Dr. Rouard, D., Houyet;

Dr. Santer, L., Jemelle;

Dr. Stoffelen, H., Edegem;

Dr. Tilman, M., Seraing;

Dr. Tiquet, M.-P., Limbourg;

Dr. Van den Eynden, B., Mortsel;

Dr. Vandervoort, G., Meeuwen;

Dr. Van Eyken, D., Aarschot;

Dr. Van Moen, Y., Houthulst;

Dr. Vercruysse, J., Merelbeke.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 juni 2002.

Brussel, 10 juli 2002.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^