Ministerieel Besluit van 10 juli 2006
gepubliceerd op 17 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022687
pub.
17/07/2006
prom.
10/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JULI 2006. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998022242 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en van Huisartsen sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, Besluit :

Artikel 1.De heer Dirk Cuypers, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, wordt benoemd tot Voorzitter van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen, aangewezen door de Minister onder de ambtenaren van zijn Departement, ter vervanging van Dr.

Dercq, Jean-Paul, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 juni 2006.

Brussel, 10 juli 2006.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^