Ministerieel Besluit van 10 juli 2006
gepubliceerd op 22 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022802
pub.
22/08/2006
prom.
10/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


10 JULI 2006. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op artikel 35sexies, ingevoegd door de wet van 19 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^