Ministerieel Besluit van 10 juli 2008
gepubliceerd op 04 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeuren van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009635
pub.
04/08/2008
prom.
10/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JULI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeuren van het Instituut voor gerechtelijke opleiding


De Minister van Justitie, Gelet op artikel 15, tweede lid, van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding;

Gelet op het advies van de Hoge Raad van Justitie gegeven op 15 februari 2007;

Besluit :

Artikel 1.Competentieprofiel van de adjunct-directeur van de afdeling « magistraten » wordt vastgesteld als volgt : De adjunct-directeur van de afdeling « magistraten » is een magistraat van de Rechterlijke Orde en beschikt over de professionele kwaliteiten die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van de functie : - een relevante ervaring inzake de opleiding, evenals in het concipiëren en organiseren van opleidingsactiviteiten; - ervaring in managementtechnieken in human resources; - begrip van de organisatie van de ontwikkeling van het personeel, van opleiding en stages in de schoot van de magistratuur; - uitstekende communicatieve vaardigheden; - collegialiteits- en groepsgevoel; - kwaliteiten die het hem mogelijk maken het Instituut naar buiten toe te vertegenwoordigen.

Art. 2.Competentieprofiel van adjunct-directeur van de afdeling « leden van het personeel die de rechterlijke macht assisteren » : De adjunct-directeur van de afdeling « leden van het personeel die de rechterlijke macht assisteren » beschikt over de professionele kwaliteiten die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van de functie : - een relevante ervaring inzake de opleiding, evenals in het concipiëren en organiseren van opleidingsactiviteiten; - ervaring in de managementtechnieken in human resources; - begrip van de organisatie van de ontwikkeling van het personeel, van opleiding en stages in de schoot van de Rechterlijke Orde; - een uitgebreide kennis van het gebied van het recht en in het bijzonder van de rechterlijke organisatie; - uitstekende communicatieve vaardigheden; - collegialiteits- en groepsgevoel; - kwaliteiten die het hem mogelijk maken het Instituut naar buiten toe te vertegenwoordigen.

Brussel, 10 juli 2008.

J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^