Ministerieel Besluit van 10 juni 1999
gepubliceerd op 15 september 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg »

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022661
pub.
15/09/1999
prom.
10/06/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


10 JUNI 1999. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg »


De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, belast met Volksgezondheid en de Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 15, gewijzigd door de wet van 29 april 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, inzonderheid artikel 6, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1999 pub. 11/08/1999 numac 1999022411 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de functie voor intensieve zorg type ministerieel besluit prom. 16/04/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de dienst voor intensieve neonatologie sluiten tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de functie voor intensieve zorg Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis;

Gelet op het feit dat de afwijking op artikel 2, § 1, en artikel 2bis, § 1, gemotiveerd is door het feit dat de voordragende wetenschappelijke verenigingen en Beroepsverenigingen over onvoldoende vrouwelijke leden beschikken;

Gelet op het feit dat indien er zich een wijziging voordoet in de ledensamenstelling van de voordragende wetenschappelijke verenigingen en Beroepsverenigingen, met name een verhoging van het aantal vrouwelijke leden, onmiddellijk een ministerieel besluit tot wijziging van onderhavig ministerieel besluit zal opgesteld worden, Besluiten : Enig artikel. Worden benoemd tot leden van het College van geneesheren voor de functie voor intensieve zorg : Dr. Alexander Jean-Paul, 2020 Antwerpen Dr. Biarent Dominique, 1180 Bruxelles Dr. Bossaert Léo, 2530 Boechout Dr. Damas Pierre, 4000 Liège Dr. De Jongh Rafaël, 3600 Genk Dr. Huyghens Luc, 9506 Geraardsbergen Dr. Laurent Marius, 7133 Buvrinnes Dr. Sottiaux Thierry, 6041 Gosselies Brussel, le 10 juni 1999.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, belast met Volksgezondheid, L. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^