Ministerieel Besluit van 10 juni 2011
gepubliceerd op 20 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,50 % - 28 maart 2026 »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003230
pub.
20/06/2011
prom.
10/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2011. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,50 % - 28 maart 2026 »


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 4 april 1995, 15 juli 1998, 28 februari 2002, 15 december 2004, 14 december 2005 en 2 juni 2010;

Gelet op de financiewet van 22 december 2010 voor het begrotingsjaar 2011, artikel 29, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 1991, 10 februari 1993, 26 november 1998, 11 juni 2001, 5 maart 2006, 26 april 2007 en 31 mei 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 december 2000, 19 maart 2002, 26 maart 2004, 18 juli 2008 en 31 oktober 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2011 dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2011, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons », alsook van « Euro Medium Term Notes », artikel 1, 1°;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003721 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003720 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten sluiten betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 maart 2002 en 26 maart 2004, Besluit :

Artikel 1.1° In 2011 wordt een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,50 % - 28 maart 2026 » uitgegeven. 2° De uitgiftedatum is 7 juni 2011. 3° De uitgifteprijs is vastgesteld op 99.751 % van de nominale waarde. 4° De eerste uitgifte van de lening gebeurt via syndicatie met vaste overname overeenkomstig de gebruiken van de markt.5° De betaal- en leveringsdatum is 14 juni 2011.

Art. 2.Het uitgegeven kapitaal rent tegen 4,50 % per jaar vanaf 14 juni 2011.

De intrest is betaalbaar op 28 maart van de jaren 2012 tot 2026.

Art. 3.De lening is volledig terugbetaalbaar tegen pari op 28 maart 2026.

Art. 4.De verhandeling van het recht op het kapitaal en het recht op iedere intrestbetaling van de « Lineaire obligaties 4,50 % - 28 maart 2026 » als zelfstandige gedematerialiseerde effecten kan later gemachtigd worden.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 juni 2011.

Brussel, 10 juni 2011.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^