Ministerieel Besluit van 10 maart 2000
gepubliceerd op 16 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de instellingen belast met het uitvoeren van de onderzoeken, de verificaties en de testen bedoeld in het koninklijk besluit van 23 april 1999 tot vaststelling van de procedure van de goedkeuring van a

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000219
pub.
16/05/2000
prom.
10/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


10 MAART 2000. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de instellingen belast met het uitvoeren van de onderzoeken, de verificaties en de testen bedoeld in het koninklijk besluit van 23 april 1999 tot vaststelling van de procedure van de goedkeuring van alarmsystemen en alarmcentrales bedoeld in de wet van 10 april 1990


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd door de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999, inzonderheid op het artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 april 1999 tot vaststelling van de procedure van de goedkeuring van de alarmsystemen en alarmcentrales, bedoeld in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^