Ministerieel Besluit van 10 maart 2004
gepubliceerd op 26 mei 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2004007098
pub.
26/05/2004
prom.
10/03/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 MAART 2004. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 8 juni 1976 tot oprichting van het Nationaal Geografisch Instituut, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 234 van 22 december 1983, inzonderheid artikel 5, § 1, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden, voor een duur van ten hoogste vier jaar welke op 8 januari 2004 aanvangt, tot lid van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut benoemd : a) als vertegenwoordigers van de Minister van Landsverdediging : Kolonel Pierre Musette; Luitenant kolonel Marc Rollin;

Majoor Jean-Yves Pirlot. b) als vertegenwoordigers van de syndicale organisaties : de heer Jean-Paul Devos, nationaal secretaris van de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten; de heer Hervé Hillewaere, federaal secretaris van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten; de heer Francisco Fernandez-Corales, nationaal secretaris van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt. c) als vertegenwoordigers van het Verbond van Belgische Ondernemingen : de heer Jos Rossie, secretaris-generaal bij de Belgische Federatie van de Grafische Bedrijven (Febelgra); de heer Armin Van der Linden, gedelegeerd bestuurder van Joh. Enschedé van Muysewinkel N.V. d) als vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de Middenstand : de heer Johan Vanvolsem, ingenieur landmeter-expertonroerende goederen.e) als vertegenwoordigers van : de Minister van Financiën : de heer Daniel De Brone, administrateur-generaal van het Kadaster; de heer Francis Gabele, auditeur-generaal van het Kadaster. de Minister van Landbouw en Middenstand : Mevr. Sybille Mazay, ingenieur;

Mevr. Muriel Laurent, adjunct-adviseur. de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid : de heer Erik Sterckx, adviseur-generaal; de heer Serge Caschetto, adviseur. de Vice-Eerste Minister en de Minister van Binnenlandse Zaken : de heer Jacques Pieron, adviseur. de Vice-Erste Minister - Minister van Buitenlandse Zaken : de heer Jean-Louis de Gerlache, adjunct-adviseur. de Vice-Eerste Minister - Minister van Mobiliteit en Vervoer : de heer Jan Van den Bossche, hoofdingenieur-directeur.

Art. 2.Dit besluit zal aan de betrokkenen worden genotificeerd en een afschrift ervan zal tot kennisgeving aan het Rekenhof worden toegezonden.

Brussel, 10 maart 2004.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^