Ministerieel Besluit van 10 maart 2014
gepubliceerd op 07 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029270
pub.
07/05/2014
prom.
10/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 MAART 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman »


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op artikel 66, 3° en 6° van het decreet van 5 augustus 1995 houdende algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten tot regeling van haar werking;

Op de voordracht van de vakverenigingen, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot werkend lid van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman » » tot 14 september 2016 : 1° Mevr.France-Lise CARON (CSC-E); 2° de heer Yves BRACONNIER (FGTB);3° de heer José DONNAY (CSC- I).

Art. 2.Benoemd worden tot plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman » » tot 14 september 2016 : 1° de heer Alain THIRY (CSC-E);2° de heer Yves SATINET (FGTB);3° de heer Jean BERNIER (CSC- I).

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 10 maart 2014.

J.-Cl. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^