Ministerieel Besluit van 10 maart 2014
gepubliceerd op 07 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole de Bruxelles »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029280
pub.
07/05/2014
prom.
10/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole de Bruxelles »


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op artikel 66, 3° en 6° van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Op het voorstel van de vakverenigingen, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot werkend lid van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole de Bruxelles » tot 14 september 2016 : 1° de heer Pierre BETTENS (CSC-E);2° de heer Serge BASTIN (CSC-I).

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangend lid van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole de Bruxelles » tot 14 september 2016 : 1° de heer Fabrice PINNA (CSC-E);2° Mevr.Josiane VAN ACKER (CSC-1).

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 10 maart 2014.

J.-Cl. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^