Ministerieel Besluit van 10 maart 2016
gepubliceerd op 31 maart 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Scaling networks » gerangschikt in het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029146
pub.
31/03/2016
prom.
10/03/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029146

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


10 MAART 2016. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Scaling networks » (code 298322U31D1) gerangschikt in het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type


De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 tot gelijkstelling van de diploma's uitgereikt in het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de goedkeuring van de Raad voor het onderwijs voor sociale promotie van 13 november 2015, Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de onderwijseenheid « Scaling networks » (code 298322U31D1) wordt goedgekeurd.

Deze onderwijseenheid wordt gerangschikt in het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2016.

Brussel, 10 maart 2016.

Mevr. I. SIMONIS, Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en voor Gelijke kansen


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^