Ministerieel Besluit van 10 maart 2017
gepubliceerd op 18 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole Charlemagne

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017011505
pub.
18/04/2017
prom.
10/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011505

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


10 MAART 2017. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole Charlemagne


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, inzonderheid op artikel 68;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de sociale raad [, de categorieraden en de departementsraden] en van de werking van de raad van bestuur en van het bestuurscollege van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogescholen, en inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 tot regeling van haar werking;

Op de voordracht van de leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole Charlemagne, op een dubbele lijst, Besluit :

Artikel 1.De heer Bernard Steve JASPAR, de heer Marc GUILLAUME en de heer Thomas LO MONTE worden tot lid benoemd van de Pedagogische raad van de Haute Ecole Charlemagne, rekening houdend met hun bijzondere beroepsbevoegdheden in verband met de studies georganiseerd door de Haute Ecole (hogeschool), tot 14 september 2021.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 10 maart 2017.

Jean-Claude MARCOURT


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^