Ministerieel Besluit van 10 maart 2017
gepubliceerd op 12 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, wat betreft de aanvragen binnen de meester

bron
vlaamse overheid
numac
2017011574
pub.
12/04/2017
prom.
10/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011574

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


10 MAART 2017. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015035424 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure sluiten tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, wat betreft de aanvragen binnen de meesterproef Herbestemming en voor sociale huurwoningen


DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED, Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 10.2.1, tweede lid en artikel 10.2.2, tweede lid;

Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 11.2.6, derde lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015035424 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure sluiten tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 november 2016;

Gelet op advies 60.918/1 van de Raad van State, gegeven op 16 februari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : Enig artikel. Aan het enig artikel van het ministerieel besluit van 16 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015035424 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure sluiten tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure wordt een punt 5° en 6° toegevoegd, die luiden als volgt: "5° de aanvragen die gegund worden binnen de meesterproef Herbestemming, georganiseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed en de Vlaamse bouwmeester; 6° de aanvragen waarbij het beschermde goed verhuurd wordt of zal worden als sociale huurwoning, zoals vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 22° van de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997.".

Brussel, 10 maart 2017.

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^