Ministerieel Besluit van 10 mei 2011
gepubliceerd op 27 juli 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen Zum Giesberg 2 te 4750 Berg/Bütgenbach

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011203277
pub.
27/07/2011
prom.
10/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen Zum Giesberg 2 (eerste en tweede verdieping) te 4750 Berg/Bütgenbach


Gelet op de artikelen 4 tot 6 van het decreet van 9 mei 1994 betreffende de noodopvangwoningen, gewijzigd bij de decreten van 4 maart 1996, 21 oktober 1996, 18 maart 2002, 25 juni 2007, 16 juni 2008 en 15 maart 2010;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de ministers;

Gelet op de aanvraag d.d. 14 maart 2011 van de gemeente Bütgenbach om de erkenning te verlengen;

Gelet op de omstandigheid dat de gemeente Bütgenbach op 23 maart 2011 toestemming heeft gegeven om de einddatum van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van de noodopvangwoning Zum Giesberg 2 (eerste en tweede verdieping) af te stemmen op de einddatum van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van de noodopvangwoning Zum Giesberg 2 (benedenverdieping), Besluit :

Art. 1.De verlenging van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen Zum Giesberg 2 (eerste en tweede verdieping) te 4750 Berg/Bütgenbach wordt toegekend.

Art. 2.Dit besluit geldt van 1 juli 2011 tot en met 28 februari 2014.

Art. 3.Het O.C.M.W. Bütgenbach is bevoegd voor de sociale begeleiding van de personen die in de erkende noodopvangwoning ondergebracht zijn.

Art. 4.De inrichtende macht van de bovengenoemde noodopvangwoning krijgt een afschrift van dit besluit.

Eupen, 10 mei 2011.

De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. MOLLERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^