Ministerieel Besluit van 10 mei 2019
gepubliceerd op 11 september 2019

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2016 inzake de kmo-portefeuille en het ministerieel besluit van 24 januari 2011 inzake de ecologiepremie, wat betreft de opheffing van het ministerieel besluit van 28 april 2010

bron
vlaamse overheid
numac
2019014290
pub.
11/09/2019
prom.
10/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014290

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie


10 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016035752 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor o type ministerieel besluit prom. 30/03/2016 pub. 24/05/2016 numac 2016035751 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage en tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 februari 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en sluiten inzake de kmo-portefeuille en het ministerieel besluit van 24 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003042 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,250 % - 28 september 2021 » type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 61 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen Zum Giesberg 2/E/1 te 4750 Berg sluiten inzake de ecologiepremie, wat betreft de opheffing van het ministerieel besluit van 28 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203798 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en K.M.O.-portefeuille sluiten inzake de registratieprocedure


DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 14, eerste lid, en artikel 37;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, artikel 23, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016035422 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten sluiten tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, artikel 14, § 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003042 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,250 % - 28 september 2021 » type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 61 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen Zum Giesberg 2/E/1 te 4750 Berg sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016035752 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor o type ministerieel besluit prom. 30/03/2016 pub. 24/05/2016 numac 2016035751 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage en tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 februari 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016035422 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten sluiten tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de toegang tot de digitale steunmaatregelen kmo-portefeuille en ecologiepremie sinds 6 december 2017 geregeld wordt door het Vlaams toegangs- en gebruikersbeheer;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 28 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203798 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en K.M.O.-portefeuille sluiten met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en kmo-portefeuille is opgeheven op 6 december 2017;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 30 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016035752 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor o type ministerieel besluit prom. 30/03/2016 pub. 24/05/2016 numac 2016035751 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage en tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 februari 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en sluiten inzake de kmo-portefeuille en het ministerieel besluit van 24 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003042 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,250 % - 28 september 2021 » type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 61 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen Zum Giesberg 2/E/1 te 4750 Berg sluiten inzake de ecologiepremie nog verwijzen naar dat ministerieel besluit;

Overwegende dat de dienstverlener overeenkomstig het ministerieel besluit van 28 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203798 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en K.M.O.-portefeuille sluiten niet kon optreden als gemachtigde van een onderneming om de subsidie aan te vragen of een subsidiedossier te beheren via de website;

Overwegende dat dat verbod moet blijven gelden en dringend opgenomen moet worden in het ministerieel besluit van 30 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016035752 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor o type ministerieel besluit prom. 30/03/2016 pub. 24/05/2016 numac 2016035751 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage en tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 februari 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en sluiten inzake de kmo-portefeuille;

Overwegende dat dit besluit om die redenen dringend in werking moet treden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 12 van het ministerieel besluit van 24 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003042 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,250 % - 28 september 2021 » type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 61 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen Zum Giesberg 2/E/1 te 4750 Berg sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest wordt opgeheven.

Art. 2.In het ministerieel besluit van 30 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016035752 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor o type ministerieel besluit prom. 30/03/2016 pub. 24/05/2016 numac 2016035751 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage en tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 februari 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016035422 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten sluiten tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten wordt een artikel 8/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 8/1.De dienstverlener kan niet optreden als gemachtigde van de kleine of middelgrote onderneming om de subsidie aan te vragen en het subsidiedossier te beheren voor de door hem verleende ondernemerschapsbevorderende diensten.".

Art. 3.In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt opgeheven; 2° in het tweede lid wordt de zin "Na de voormelde registratie, moet de kleine of middelgrote onderneming met een dienstverlener een overeenkomst sluiten voor het verlenen van advies of moet ze een of meerdere werkenden in de onderneming bij een dienstverlener inschrijven voor het volgen van een opleiding." vervangen door de zin "De kleine of middelgrote onderneming sluit met een dienstverlener een overeenkomst om advies te verlenen of schrijft een of meer werkenden in de onderneming bij een dienstverlener in om een opleiding te volgen.".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 december 2017.

Brussel, 10 mei 2019.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^