Ministerieel Besluit van 10 november 1999
gepubliceerd op 24 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000"

bron
ministerie van financien
numac
1999003581
pub.
24/11/1999
prom.
10/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000"


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 28 juni 1967 en 23 december 1988, en op artikel 2, gewijzigd bij de wet van 23 december 1988;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 novembre 1999 betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, jaartal 1999, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000";

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 14 oktober 1999;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de munten nog op 29 oktober 1999 moeten worden uitgegeven, rekening houdend met het onderwerp van deze uitgifte, Besluit :

Artikel 1.De uitgifteprijs van de herdenkingsmunt van 5 000 F, in proof-kwaliteit, is vastgesteld op 11 000 F per munt; de uitgifteprijs van de munt van 500 F, in proof-kwaliteit is vastgesteld op 1 500 F per munt.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 10 november 1999.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^