Ministerieel Besluit van 10 november 1999
gepubliceerd op 02 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de nominatieve aanwijzing of erkenning van sommige effectieve en plaatsvervangende leden van het comité tot regeling van de gerechtelijke politie bij de parketten

bron
ministerie van justitie
numac
1999010150
pub.
02/12/1999
prom.
10/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit betreffende de nominatieve aanwijzing of erkenning van sommige effectieve en plaatsvervangende leden van het comité tot regeling van de gerechtelijke politie bij de parketten


De Minister Van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 1998, inzonderheid op artikel 59;

Gelet op de voordracht van de procureurs-generaal bij de hoven van beroep betreffende de plaatsvervangende leden van de magistraten;

Gelet op de voordracht van de procureurs-generaal bij de hoven van beroep, na het advies van de raad van bestuur van de gerechtelijke politie ingewonnen te hebben betreffende de drie gerechtelijke officierenen hun plaatsvervangers;

Gelet op de door de representatieve vakbondsorganisaties aangewezen effectieve en plaatsvervangende leden, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen om deel uit te maken van het Comité tot regeling van de gerechtelijke politie bij de parketten : Nederlandstalige afdeling : I. Voorzitter : Effectief lid : de heer Ph. Adriaensen, Raadsheer in het Hof van beroep te Antwerpen.

Plaatsvervangend lid : de heer J. Vlogaert, Raadsheer in het Hof van beroep te Brussel.

II. Plaatsvervangende leden van de procureurs-generaal bij het hof van beroep te : - Brussel : de heer J. De Lentdecker, Advocaat-generaal; - Gent : de heer S. Guenter, Advocaat-generaal; - Antwerpen : Mevr. J. Van Leuven, Eerste Advocaat-generaal; de heer F. Willio, Advocaat-generaal; de heer M. Boute, Advocaat-generaal.

III. Plaatsvervangende leden van de procureur des konings te : - Antwerpen : de heer W. De Vroede, Eerste substituut Procureur des Konings; - Brugge : de heer P. Libbrecht, Eerste substituut Procureur des Konings; - Brussel : Mevr. R. Dieudonne, Eerste substituut Procureur des Konings; - Leuven : de heer J. Herregods, Eerste substituut Procureur de Konings; - Gent : de heer N. Van Ackere, Eerste substituut Procureur des Konings; - Dendermonde : de heer G. Van Waesberghe, Eerste substituut Procureur des Konings.

IV. Drie gerechtelijke officieren : Effectieve leden : - de heer J. Raes, adjunct-commissaris-generaal van de gerechtelijke politie; - de heer M. Cornu, hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren; - de heer R. Seynhaeve, hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Plaatsvervangende leden : - de heer R. Gorin, hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout; - de heer J. Trotteyn, hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, standplaats Aalst;

De gerechtelijke officieren, effectieve leden en plaatsvervangende leden worden aangeduid voor een termijn van drie jaar. De leden worden aangewezen in de volgorde van de lijst.

V. Secretaris : Effectief secretaris : de heer G. Van De Sijpe, Bestuurschef bij het Ministerie van Justitie.

Plaatsvervangend secretaris : de heer D. Van Der Beke, Adjunct-adviseur bij het Ministerie van Justitie.

Franstalige afdeling : I. Voorzitter : Effectief lid : de heer E. Dejehansart, Raadsheer in het Hof van beroep te Bergen.

Plaatsvervangend lid : de heer J. Jonckheere, Raadsheer in het Hof van beroep te Bergen.

II. Plaatsvervangende leden van de procureurs-generaal bij het hof van beroep te : - Brussel : de heer P. Cornelis, Advocaat-generaal; - Bergen : Mevr. M. Delos, Advocaat-generaal; de heer W. Van Lancker, Advocaat-generaal.

III. Plaatsvervangende leden van de procureur des konings te : - Brussel : de heer Ph. Van Hecke, Eerste substituut Procureur des Konings; - Luik : de heer J.-L. Lecrompe, Eerste substituut Procureur des Konings; - Charleroi : de heer J.-C. Hamaide, Eerste substituut Procureur des Konings; - Bergen : M. D. Poncelet, Eerste substituut Procureur des Konings; - Namen : de heer B. Appart, Eerste substituut Procureur des Konings;

IV. Drie gerechtelijke officieren : Effectieve leden : - de heer J. Hautcoeur, commissaris-generaal van de gerechtelijke politie; - de heer C. Collin, hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik; - de heer J.-P. Doraene, hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Plaatsvervangende leden : - de heer A. Vander Zwalmen, adjunct-commissaris-generaal van de gerechtelijke politie; - de heer J. Gilbert, hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel; - de heer F. Noël, hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers.

De gerechtelijke officieren, effectieve leden en plaatsvervangende leden worden aangeduid voor een termijn van drie jaar. De leden worden aangewezen in de volgorde van de lijst.

V. Secretaris : Effectief secretaris : Mevr. J. Laboureur, Adviseur bij het Ministerie van Justitie.

Plaatsvervangend secretaris : Mevr. M. Geudevert, Adjunct-adviseur bij het Ministerie van Justitie.

Art. 2.Worden erkend om deel uit te maken van het Comité tot regeling van de gerechtelijke politie bij de parketten : Nederlandstalige afdeling : Zes gerechtelijke officieren of zes gerechtelijke agenten : Leden aangeduid door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : Effectieve leden : 1. Officieren : - de heer L.Verstraete, gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge; - de heer G. Goudesone, gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - de heer H. Lagae, gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. 2. Agenten : - de heer G.Deville, gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge; - de heer B. Dombret, gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - de heer A. Van Den Abeele, gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Plaatsvervangende leden : 1. Officieren : - de heer E.Dhont, gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - de heer J.-M. Beirnaert, hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk; - de heer R. Martens, gerechtelijk commissaris bij de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie. 2. Agenten : - de heer R.L'Hoest, laboratoriumafdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt; - de heer G. Delrue, gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk; - de heer P. Snoeck, gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Leden aangewezen door de Algemene Centrale der Openbare Diensten : Effectieve leden : 1. Officieren : - de heer D.Van Loo, laboratoriumcommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge; - de heer M. Van Achter, gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - de heer E. Hereman, gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 2. Agenten : - de heer E.Beckers, gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - de heer E. Picqueur, gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - de heer J.-P. Donckerwolcke, gerechtelijk inspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, standplaats Aalst.

Plaatsvervangende leden : 1. Officieren : - de heer D.Desmetz, gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. 2. Agenten : - de heer B.Beatse, inspecteur voor gerechtelijke identificatie; - de heer P. Delilez, gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Franstalige afdeling : Zes gerechtelijke officieren of zes gerechtelijke agenten : Leden aangewezen door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : Effectieve leden : 1. Officieren : - de heer M.Tilkin, gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik; - de heer M. Ponthiere, gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik; - de heer R. Deruitte, gerechtelijk afdelingscommissaris bij de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie. 2. Agenten : - de heer A.Soblet, laboratoriumafdelings-inspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers; - de heer L. Haulotte, gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel; - de heer J. Degueldre, gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Plaatsvervangende leden : 1. Officieren : - de heer F.Molenberg, gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 2. Agenten : - de heer Ph.Antoine, gerechtelijk afdelingsinspecteur bij de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie; - de heer R. Poekes, gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen.

Leden aangewezen door de Algemene Centrale der Openbare Diensten;

Effectieve leden : 1. Officieren : - de heer R.Trillet, gerechtelijk afdelings-commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - de heer M. Perin de Jaco, gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen; - de heer P. Mathieu, gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen. 2. Agenten : - de heer J.Bony, gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik; - de heer P. Gobert, gerechtelijk inspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen; - de heer A. Deloyer, gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Plaatsvervangende leden : 1. Officieren : - de heer G.Mayne, gerechtelijk commissaris bij de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie; - de heer M. Duchesne, gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik; - de heer G. Quinet, gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi. 2. Agenten : - de heer A.Brouet, laboratoriumafdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen; - de heer P. Dubois, gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 9 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998014265 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 type ministerieel besluit prom. 09/10/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998012944 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking sluiten betreffende de nominatieve aanwijzing of erkenning van sommige effectieve en plaatsvervangende leden van het comité tot regeling van de gerechtelijke politie bij de parketten wordt opgeheven.

Brussel, 10 november 1999.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^