Ministerieel Besluit van 10 november 1999
gepubliceerd op 07 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de erkenning of de verlenging van de erkenning van weefselbanken

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999024033
pub.
07/12/1999
prom.
10/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


10 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit betreffende de erkenning of de verlenging van de erkenning van weefselbanken


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, inzonderheid op artikel 1, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1988 betreffende de weefselbanken en het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels, inzonderheid op artikel 4, § 6;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 7 mei 1999, Besluit : Enig artikel. § 1. De instellingen vermeld in § 2 hierna worden erkend als weefselbank voor de in dezelfde paragraaf aangeduide weefsels, voor een periode van één jaar ingaande op 1 juli 1999. § 2. Worden erkend als weefselbank voor : a) Femurkoppenallogreffen : 1° Virga Jesseziekenhuis Stadsomvaart 11 3500 Hasselt 2° Ziekenhuis Oost-Limburg Campus Sint-Jan Schiepse Bos 6 3600 Genk b) Allogreffen van het locomotorisch stelsel : Academisch Ziekenhuis VUB Laarbeeklaan 101 1090 Brussel Brussel, 10 november 1999. Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^