Ministerieel Besluit van 10 november 1999
gepubliceerd op 18 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid aan de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake bezoldigd vervoer van personen per taxi's en verhuurde voertuigen met chauffeur

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031540
pub.
18/01/2000
prom.
10/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid aan de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake bezoldigd vervoer van personen per taxi's en verhuurde voertuigen met chauffeur


De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, De Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers, gewijzigd bij het besluit van 30 september 1999;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 1999 houdende delegatie van bevoegdheid en regeling van de ondertekening van de akten van de Regering inzake bezoldigd vervoer van personen per taxi's en verhuurde voertuigen met chauffeur;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031384 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de gewestelijke Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landscha sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gewijzigd bij het besluit van 30 september 1999, Besluit :

Artikel 1.De Minister-Voorzitter draagt aan de Staatssecretaris, die hem toegevoegd is, de bevoegdheden over die hem krachtens artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 1999 houdende delegatie van bevoegheid en regeling van de ondertekening van de akten van de Regering inzake bezoldigd vervoer van personen per taxi's en verhuurde voertuigen met chauffeur.

Art. 2.Alle akten van de Staatssecretaris moeten door de Minister medeondertekend worden, met uitzondering van de bevoegdheden bedoeld in artikel 2, 3°, 4°, 5° en 7° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 1999 houdende delegatie van bevoegdheid en regeling van de ondertekening van de akten van de Regering inzake bezoldigd vervoer van personen per taxi's en verhuurde voertuigen met chauffeur.

Art. 3.De Minister-Voorzitter en de Gewestelijke Staatssecretaris worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 10 november 1999.

Brussel, 10 november 1999.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, J. SIMONET De Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, E. ANDRE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^