Ministerieel Besluit van 10 november 2017
gepubliceerd op 04 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017014128
pub.
04/12/2017
prom.
10/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017014128

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


10 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022772 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 20, gewijzigd bij de wetten van 10 april 2014 en 18 december 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, artikel 7, gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 januari 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022401 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie sluiten tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022772 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie, Besluit : Enig artikel. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 7 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022772 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 mei 2003, 15 december 2006 en 26 november 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Dr.Jadoul, Michel, 1030 Schaarbeek" worden vervangen door de woorden "Dr. Collart, Frédéric, 1410 Waterloo"; 2° de woorden "Dr.Weekers, Laurent, 4130 Esneux" worden vervangen door de woorden "Dr. Van Craenenbroeck, Amaryllis, 2018 Antwerpen"; 3° de woorden "Dr.Van Biesen, Wim, 9200 Dendermonde" worden vervangen door de woorden "Dr. Pochet, Jean-Michel, 1950 Kraainem"; 4° de woorden "Dr.Bosmans, Jean-Louis, 2530 Boechout" worden vervangen door de woorden "Dr. Cornet, Georges, 4900 Spa".

Brussel, 10 november 2017.

M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^