Ministerieel Besluit van 10 november 2017
gepubliceerd op 04 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "intensieve zorg"

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017031560
pub.
04/12/2017
prom.
10/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031560

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


10 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022661 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022662 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » sluiten tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "intensieve zorg"


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 20, gewijzigd bij de wetten van 10 april 2014 en 18 december 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, artikel 7, gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 januari 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1999 pub. 11/08/1999 numac 1999022411 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de functie voor intensieve zorg sluiten tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de functie "intensieve zorg";

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022661 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022662 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "intensieve zorg";

Besluit :

Artikel 1.In het enig artikel van het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022661 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022662 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "intensieve zorg", gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 mei 2003, 15 december 2006 en 28 maart 2013, worden de woorden "Dr. Huyghens, Luc, 9506 Geraardsbergen" vervangen door de woorden "Dr. Colpaert, Kirsten, 9630 Zwalm".

Art. 2.Het mandaat van Dr. Sottiaux, Thierry wordt verlengd voor een termijn van zes jaar.

Brussel, 10 november 2017.

M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^