Ministerieel Besluit van 10 oktober 2017
gepubliceerd op 16 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen"

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017013613
pub.
16/10/2017
prom.
10/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013613

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


10 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen"


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie, artikel 68, 2° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 betreffende de organisatie en werking van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen", artikel 4, tweede en derde lid;

Gelet op de voordracht van een lid en zijn plaatsvervanger door de vertegenwoordigde Ministers bedoeld in artikel 4, tweede lid, 3° tot en met 12° van het voormelde koninklijk besluit van 22 juni 2017, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen": 1° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Economie : de heer Henk Mahieu;2° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Begroting : mevrouw Alexia Panou;3° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken : de heer Benoît Defroyennes;4° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen : mevrouw Sonja Van Laer;5° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Internationale Tentoonstellingen binnen het Vlaamse Gewest : mevrouw Claire Tillekaerts;6° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Internationale Tentoonstellingen binnen het Waalse Gewest: de heer Vincent Reuter;7° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Internationale Tentoonstellingen binnen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: de heer Frank Lelon;8° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Internationale Tentoonstellingen binnen de Vlaamse Gemeenschap: de heer Pascal Walrave;9° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Internationale Tentoonstellingen binnen de Franstalige Gemeenschap: de heer Nicolas Dervaux;10° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Internationale Tentoonstellingen binnen de Duitstalige Gemeenschap: de heer Boris Cremer.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen": 1° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Economie : de heer Fréderic Reynaert;2° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Begroting: mevrouw Amélie Derbaudrenghien;3° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken: de heer Thibaut de Kerchove;4° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen : de heer Laurijn Van Steenbergen;5° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Internationale Tentoonstellingen binnen het Vlaamse Gewest: de heer Dirk Van Steerteghem;6° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Internationale Tentoonstellingen binnen het Waalse Gewest : de heer Vincent Duvigneaud;7° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Internationale Tentoonstellingen binnen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : de heer Geoffroy Clerckx;8° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Internationale Tentoonstellingen binnen de Vlaamse Gemeenschap: de heer Paul De Hondt;9° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Internationale Tentoonstellingen binnen de Franstalige Gemeenschap: mevrouw Annie Romain;10° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Internationale Tentoonstellingen binnen de Duitstalige Gemeenschap: de heer Alfred Velz.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 10 oktober 2017.

K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^