Ministerieel Besluit van 10 oktober 2019
gepubliceerd op 21 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019015003
pub.
21/10/2019
prom.
10/10/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015003

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


10 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Gelet op de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen, artikel 2, § 2, 5e lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers sluiten betreffende de dienstencheques, artikel 2ter, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot werkend lid van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten : 1° als voorzitter, vertegenwoordiger van de Minister van Tewerkstelling, De heer Grégory FRANCK ;2° als afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties: - Mevrouw Elsy BEDDEGENOODTS, - De heer Abdelhafid EL KADI, - Mevrouw Patricia DE MARCHI;3° als afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties : - De heer Arnaud LE GRELLE, - De heer Marc VAN THOURNOUT, - De heer Pierre DE VLEESHOUWER;4° als vertegenwoordigers van het bestuur : - Mevrouw Ann DE VRIES, - De heer Serge PAUPORTE.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangend lid van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten: 1° als voorzitter, vertegenwoordigster van de Minister van Tewerkstelling, Mevrouw Caroline DAUX ;2° als afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties : - De heer Samuel DROOLANS, - Mevrouw Grace PAPA, - Mevrouw Isabelle JANSSENS;3° als afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties : - Mevrouw Florence GILBERT DE CAUWER, - De heer Julien MEGANCK, - De heer Maarten GERARD;4° als vertegenwoordigers van het bestuur : - De heer Claudio SOLLIMA, - De heer Carl CLAUS.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 14 oktober 2019.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 21 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.

Brussel, 10 oktober 2019.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, B. CLERFAYT


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^