Ministerieel Besluit van 10 september 2020
gepubliceerd op 17 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020043025
pub.
17/09/2020
prom.
10/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020043025

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


10 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020203024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 15/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020203025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I)


De Minister van Werk, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020203024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 15/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020203025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I);

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020203075 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de maatregelen gebonden aan de crisis COVID-19 en betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie met één maand worden verlengd sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 26 augustus 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 2 september 2020;

Gelet op advies 67.981/1/V van de Raad van State, gegeven op 9 september 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat op 31 augustus 2020 de mogelijkheid afloopt voor de sectoren en ondernemingen om het systeem tijdelijke werkloosheid overmacht corona aan te vragen;

Dat in het wettelijk kader echter de mogelijkheid opgenomen is dat het systeem tijdelijk werkloosheid overmacht corona vanaf 1 september 2020 kan blijven toegepast worden in de bijzonder hard getroffen sectoren en ondernemingen;

Dat de minister van Werk deze sectoren kan bepalen;

Dat de Nationale Veiligheidsraad nog steeds de sluiting beveelt van de jacuzzi's, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is, en de discotheken en dancings;

Dat de Nationale Veiligheidsraad nog steeds maatregelen oplegt aan de horecasector die een uitzonderlijke impact kunnen hebben op hun omzet en de tewerkstelling in de sector door de afstand die tussen de tafels moet gegarandeerd blijven en het maximum aantal personen per tafel;

Dat de Nationale Veiligheidsraad nog steeds uitzonderlijke maatregelen oplegt in het kader van samenscholingen onder de vorm van evenementen, recepties en banketten door het maximum aantal aanwezigen te beperken;

Dat de Nationale Veiligheidsraad nog steeds beperkingen oplegt met betrekking tot reizen vanuit en naar België met een uitzonderlijke impact op de toeristische sector en de luchtvaartsector;

Dat bijgevolg deze sectoren dringend bepaald moeten worden in een ministerieel besluit zodat zij verder gebruik kunnen maken van het systeem tijdelijk werkloosheid overmacht corona om zo hun goede werking niet in het gedrang te brengen;

Besluit :

Artikel 1.De sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis, bedoeld in artikel 15 van het koninklijk besluit van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020203024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 15/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020203025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), zijn hernomen in bijlage.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2020.

Brussel, 10 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

Bijlage De sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis, bedoeld in artikel 1, zijn de sector van toerisme, de eventsector en de sector van de luchtvaart, en de ondernemingen bedoeld in artikel 6 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020203075 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de maatregelen gebonden aan de crisis COVID-19 en betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie met één maand worden verlengd sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Voor de private sector, worden bovenstaande sectoren vertaald naar de volgende paritaire comités:

Beperkingen

100Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus en touroperators

109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen en constructie en montage in functie van podiumbouw

126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden

140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars

Beperkt tot touringcars

140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's


140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen; tot de reisbureaus en touroperators; tot het weg- en spoorvervoer van personen

209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector


302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf


303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen


304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf


314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi's, stoomcabines en hammams

315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart en haar subcomités

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector


333 Paritair Comité voor toeristische attracties


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 10 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^